By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 179, 4. 8., s. 17-18, příl. Orientace, s. i-ii
Annotation: Esej o českých spisovatelích, jejichž díla byla v období tzv. normalizace vydávána ve vysokých nákladech a kteří často zastávali i funkce...
Article
5
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 9, květen, s. 1144-1145
Annotation: Zápis o proběhlých salonech pořádaných Societas incognitorum eruditorum II., dále poznámky ke kulturním akcím, které členové navštívili,...
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 24, 21. 11., s. 6-7
Annotation: Esej o reflexi tzv. normalizace v literárních dílech 70. a 80. let (na příkladu románů "Mladý muž a bílá velryba" V. Párala, "Dotazník aneb...
Article
8
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 22. 5. 2015
Annotation: Reportáž z knižního veletrhu Svět knihy 2015.
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 53, 4. 3., s. 15
Annotation: Zpráva o rozšíření Stezky spisovatelů v Mariánských Lázních, která připomíná spisovatele se vztahem k tomuto městu, jako jsou V. Páral,...
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 14, 17. 1., příl. Salon, č. 1107, s. 16
Annotation: Zpráva o konání diskusního večera na téma normalizační literatury, zmíněna jsou vystoupení literární kritičky E. Klíčové a diskuse s filozofem...
Article
11
online
Webarchiv
In: Prostor : nezávislý časopis [samizdat]. -- Roč. 2, 1984, č. 6, prosinec, s. 86-88
Annotation: Recenze; datováno: červenec 1984.
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 23, 6. 11., s. 4
Annotation: Esej o prozaické tvorbě autorů, kteří publikovali (již) před rokem 1989 a ve svých dílech reflektovali přítomnost konce 80. let, stejně tak...
Article
13
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 4-6
Annotation: Rozhovor se spisovatelem I. Vičarem o jeho literární tvorbě, časopise Plž a spisovatelích a spisovatelkách ze Střediska západočeských spisovatelů.
Article
14
In: Kontinuita [samizdat]. -- Č. 7/8, únor/březen 1989, s. 23-24
Annotation: Stať o literárním díle "světového autora" B. Hrabala, mj. jeho poetice a též ohromném ohlasu jeho knih.
Article
15
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 6. 6. 2016
Annotation: Reportáž o čtenářské besedě s T. Čihákovou a V. Páralem.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 61, 13. 3., příl. Magazín MF Dnes, roč. 5, č. 11, s. 34-36
Annotation: Rozhovor, mj. o příklonu V. P. k zen-buddhismu.
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 33, 7. 8., s. 11
Annotation: Medailon V. Párala.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 281, 1. 12., s. 9
Annotation: Referát o divadelní adaptaci románu V. Párala (Činoherní studio Ústí nad Labem, premiéra 16. 11. 2012).
Article
19
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 11, listopad, s. 26-27
Annotation: Připomenutí jubilea.
Article
20
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 23, 2013, č. 5, 1. 5., s. 34-35
Annotation: Rozhovor o Balvínově tvorbě a literárních vzorech.
Article