By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
online
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2018, č. 4, 22. 1.; č. 5, 29. 1.
Annotation: Rozhovor s etnologem P. Janečkem; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2018, č. [4], 27. 3., s. 90-93
Annotation: Rozhovor s etnologem a folkloristou P. Janečkem.
Article
3
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 27. 3. 2018
Annotation: Recenze na monografii P. Janečka "Mýtus o pérákovi", která je věnovaná postavě městského folkloru z období boje proti nacismu.
Article
4
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 63, 29.-31. 3., příl. Ego!, roč. 5, č. 13, s. 16-19
Ego!. -- 29. 3. 2019
Annotation: Článek o městských legendách (na příkladu Péráka), jejich proměnách v čase a významu pro společnost.
Article
5
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 178, 3. 8., příl. Magazín, s. 20-22
Magazín. -- 25. 8. 2019
Annotation: Článek o městských mýtech; zdůrazněn je příběh o Pérákovi, který bojoval proti nacismu, a povídky P. Janečka z cyklu "Černá sanitka".
Article
6
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 29, 2018, č. 3, s. 107-
Annotation: Rozhovor o dokumentárním divadlu mj. o inscenaci "Já, hrdina", "Pérák", "Probuzení", "Dechovka", "Druhé město", "Elity", "Společenstvo vlastníků"...
Article
7
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 1, leden, s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 4, 13. 1., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
9
10
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 30. 4. 2018
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 95, 21. 4., s. B4
Annotation: Článek o legendárním pražském hrdinovi Pérákovi a literárních a divadelních zpracováních jeho příběhů.
Article
12
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 25, 18. 6., s. 67
Annotation: Referát o divadelní inscenaci.
Article
13
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 30, 2008, č. 10, říjen, s. 30-33
Annotation: Studie s kapitolami Humor v ilegalitě, Volným pádem k vítězství Říše [mj. o rozhlasových protinacistických skečích V+W a postavě Péráka],...
Article
14
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 4, 2008, č. 16, 16. 4., s. 32
Annotation: Glosa k tomu, že si spisovatel P. Stančík (Odillo Stradický ze Strdic) nechal patentovat fiktivní (původně filmovou) postavu Péráka; v rubrice...
Article
15
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, 2009, č. 11, 16. 1., s. 12
Annotation: Glosa k obsahu Komiks Fest!revue č. 9/2009.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 33, 2. 5. 1947, s. 6
Annotation: Článek srovnává americký a český dětský kreslený film a vyzdvihuje úspěchy právě našich kreslířů.
Article
17
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 8, 18. 4., s. 10-11
Annotation: Článek se zabývá fiktivní postavou Péráka napříč uměleckými žánry.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 34, 9. 2., s. 9
Annotation: Rozhovor s etnografem P. Janečkem o komiksové postavě Péráka a o Janečkově monografii "Mýtus o Pérákovi".
Article
19
In: Vital. -- ISSN 2336-8691. -- Roč. 12, 2018, č. 1, březen/květen, s. 38
Annotation: Úvaha autora o psaní knihy "Mýtus o Pérákovi. Městská legenda mezi folklorem a populární kulturou".
Article
20
online
Webarchiv
In: Nekultura.cz [online]. -- ISSN 1802-0526. -- 19. 7. 2008
Annotation: Recenze; připojena krátká ukázka z recenzované knihy.
Article