By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 247, 24. 10., s. 14
Annotation: Nekrolog L. Příhody.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 18, 4. 11., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 28, 3. 2., s. 26
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
4
In: Návrat pod zelenou střechu. -- s. 163-164
Annotation: Doslov ke vzpomínkové knize sudetské Němky I. Engelmannové, žijící dnes v italské Veroně; - s Předmluvou autorky k českému vydání (s. 7-8),...
Book Chapter
5
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-3987-4. -- R. 2004/2005, s. 52
Annotation: Poznámka u ukázky z jeho výboru Promluvy do zdi (s. 51-52).
Article
6
In: SvětLIK. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2003, listopad/prosinec, s. 18-23
Annotation: Rozhovor; mj. o cyklu básní Promluvy do zdi, který je připraven k vydání (ukázka otištěna na s. 24-25).
Article
7
In: Kalmanach. -- ISBN 80-902901-8-3. -- R. 2003, s. 32
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorovi, k otištěným ukázkám ze sbírky Promluvy do zdi (vychází v libereckém nakladatelství Bor), s....
Article
8
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2004, březen/duben, s. 53-55
Annotation: Doslov z knihy, která právě vychází.
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 89, 15. 4., příl. Salon, č. 363, s. 4
Annotation: Biograficko-bibliografické poznámky o současných autorech.
Article
10
In: Promluvy do zdi. -- s. 111-114
Annotation: Doslov k autorskému výboru z původní básnické tvorby (s. 7-52, s oddíly: Rytmy a zádrhely, Promluvy do zdi) a z překladů německy píšících...
Book Chapter
11
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2006, září/říjen, s. 36-39
Annotation: Referát o akci.
Article
12
In: Notes. -- ISSN 1213-5623. -- R. 2001, č. 1, s. 37-38
Annotation: Biograficko-bibliografické poznámky.
Article
13
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2010, č. 38, s. 55-56
Annotation: Zpráva o autorském čtení a dalších akcích.
Article
14
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2007, č. 25, s. 45-47
Annotation: Reportáž ze čtení v kavárně Obratník.
Article
15
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-7489-0. -- R. 2006/2007, s. 79-81
Annotation: Poznámka u otištěných básní.
Article
16
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-5084-3. -- R. 2005/2006, s. 87
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u básní M. Achové, které L. Příhoda přeložil.
Article
17
In: Kalmanach. -- ISBN 978-80-254-0717-2. -- R. 2007/2008, s. 62
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u ukázky z tvorby ukrajinské básnířky H. Petrosanjakové, kterou L. Příhoda přeložil.
Article
18
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2010, č. 36, s. 45-46
Annotation: Recenze.
Article
19
In: České motivy. -- s. 79-82
Annotation: Doslov.
Book Chapter
20
In: Kalmanach. -- ISBN 978-80-904798-8-3. -- R. 2016/2017, č. 10, s. 41-42
Annotation: Báseň. Připojen autorův medailon.
Article