By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 281, 4. 12., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 47, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 47, 4. 12.
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 2, s. 77-78
Annotation: Recenze na publikaci M. Přibáně a kolektivu.
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 24, 21. 11., s. 26
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 278, 30. 11., s. 4
Annotation: Glosa o vydání slovníku "Český literární samizdat".
Article
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 283, 6. 12., s. 21
Annotation: Anotace knižních tipů knih J. Topola, S. Mawera, F. Čecha a M. Přibáně.
Article
6
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 20, 24. 1., příl. Salon, č. 1108, s. 16
Salon. -- 1. 3. 2019
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 6, 7. 2., s. 49
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 30, 2019, č. 11, 11.-17. 3., s. 6
Annotation: Anketní otázka.
Article
10
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 5. 3. 2019
Annotation: Zpráva; připojen seznam nominovaných na cenu Magnesia Litera 2019.
Article
12
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 23. 11. 2016
Annotation: Recenze.
Article
13
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 2. 12. 2014
Annotation: Zpráva o vydání publikace "Česká literární nakladatelství 1949-1989".
Article
14
online
Webarchiv
In: Sarden [online]. -- ISSN 1805-2711. -- 28. 11. 2016
Annotation: Recenze na román M. Přibáně "Všechno je jenom dvakrát".
Article
15
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2016, č. 31, s. 133-135
Annotation: Recenze.
Article
16
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2019, č. 12, 18. 3.
Annotation: Recenze.
Article
17
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 15. 9. 2016
Annotation: Rozhovor s M. Přibáněm o románu "Všechno je jenom dvakrát".
Article
18
online
Webarchiv
In: A/Věda a výzkum. -- ISSN 2533-784X. -- R. 2019, č. 1, s. 80
Annotation: Krátká zpráva o konaném Dni se samizdatem, akci u příležitosti představení publikace "Český literární samizdat 1949-1989".
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 18, 1. 11., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 3, s. 458-459
Annotation: Referát o sympoziu.
Article