By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 18, 1. 11., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 19, 10. 5., s. 52
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 5, květen, s. 9-11
Annotation: Analytické zamyšlení nad knihou N. F., která se zabývá biblí z pohledu literárního kritika; s mezititulky: Archetypální kritika Northropa Frye,...
Article
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 11, 2000, č. 1 (43), s. 231-233
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2000, č. 17, červen, s. 70-79
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 252, 30. 10., příl. Víkend, s. 32-33
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 32, 2010, č. 12, prosinec, s. 44
Annotation: Recenze zmiňující i starší polemiku o autorství některých děl a překladů.
Article
8
In: Jak je ve větě člověk. -- s. 255-276
Annotation: Doslov k edici korespondence z let 1963-1984 (91 listů, dochovala se neúplná), obsahuje též dopisy M. Zábranové, J. Křesálkové; - se Soupisem...
Book Chapter
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 293, 18. 12., příl. Kniha roku 2010.-20. ročník obnovené ankety LN, s. 24
Annotation: Recenze oceněné knihy (6. místo - 9 hlasů).
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 147, 23. 6., příl. Orientace, s. 9
Annotation: O osobnosti P. Wilsona a o jeho knize.
Article
11
In: Na shledanou v lepších časech. -- s. 453-469
Annotation: Doslov k druhému svazku dochované korespondence; - s Úvodní poznámkou L. Dorůžky (s. 5-6); se Soupisem zařazených dopisů (s. 443-450, 146 položek).
Book Chapter
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 282, 3. 12., příl. Orientace, s. 29
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 56, 2012, č. 3, 4. 1., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 34, 2012, č. 3, březen, s. 45
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2016, duben, s. 30-32
Annotation: Poznámka k otisku dopisu, který nebyl zařazen do knihy korespondence J. Škvoreckého a J. Zábrany.
Article
17
online
Webarchiv
In: A/Věda a výzkum. -- ISSN 2533-784X. -- R. 2019, č. 3, s. 60-63
Annotation: Článek o výzkumu samizdatové literatury a vydavatelském počinu "Český literární samizdat 1949-1989".
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 12, 9. 6., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 88, 2019, č. 4, s. 463-465
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 41, 2011, č. 4, 11. 8., s. 5
Annotation: O mezinárodní konferenci na univerzitě v Padově s účastí mj. A. Catalana, A. J. Liehma, S. Richterové, Z. Fišera, A. Přibáňové, J. Gruntoráda...
Article