By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 288, 12. 12., s. 14
Lidovky.cz [online]. -- 15. 12. 2019
Annotation: Referát o výstavě projektu J. Sozanského "Amnézie", jež probíhá v Obecním domě.
Article
2
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 2, 11. 1. - 10. 2., s. 1
Annotation: Dopis mluvčích Charty 77 Mezinárodnímu výboru na podporu Charty 77, který udělil Cenu Jana Palacha filozofickému semináři Ladislava Hejdánka....
Article
3
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 2, 11. 1. - 10. 2., s. 1
Annotation: Zpráva o policejním zásahu během filozofického semináře L. Hejdánka na téma kosmologie. VONS se domnívá, že StB takto reagovala na udělení...
Article
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 2, 11. 1. - 10. 2., s. 3
Annotation: Zpráva o policejním zásahu na pracovišti proti historikům B. Černému a M. Otáhalovi v souvislosti s udělením Ceny Jana Palacha filozofickému...
Article
5
In: Vital. -- ISSN 2336-8691. -- Roč. 13, 2019, č. 1, březen/květen, s. 57
Annotation: Soubor anotací.
Article
6
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 1, 1987, č. 3/4, s. 71
Annotation: Prohlášení čtené na mírové demonstraci v Praze na Kampě 8. 12. 1987.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 221, 22. 9., s. 24-25, příl. Orientace, s. vi-vii
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou E. Kantůrkovou, mj. o J. Palachovi a jeho sebeupálení v lednu 1969 a o scénáři k filmu "Jan Palach".
Article
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 40, 24. 9., s. 16-17
Annotation: Rozhovor s E. Kantůrkovou mj. o její práci scenáristky a o její chystané knize.
Article
9
In: Krkonoše. -- ISSN 1214-9381. -- Roč. 51, 2018, č. 9, s. 32-33
Annotation: Rozhovor s antikvářem z Jablonce nad Nisou J. Tomíčkem.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 301, 31. 12. 2018 - 1. 1. 2019, s. 8
Annotation: Zpráva o knize francouzského spisovatele A. Sitruka "Krátký život Jana Palacha", jež vyjde v lednu 2019.
Article
11
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 31, 6. 2., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 7. 2. 2019
Annotation: Kritický článek o románu A. Sitruka "Krátký život Jana Palacha".
Article
12
In: Severomoravská pasivita [samizdat]. -- [Roč. 1], 1989, č. 9/10, [listopad], s. 26-29
Annotation: Reportáž z průběhu třídenní česko-polské konference, která se konala v roku 1989 v polské Vratislavi.
Article
13
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [1], leden, s. 3-9
Annotation: Úvaha nad etikou činu sebeupálení.
Article
14
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [1], leden, s. 10-15
Annotation: Komentář k sebeupálení Jana Palacha.
Article
15
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [3], březen, s. 48-51
Annotation: Zpráva pro italský deník "L'Unitá" o V. Havlovi - jeho osobnosti, dramatickém díle a uvěznění kvůli účasti na vzpomínkové akci k výročí...
Article
16
In: Krátký život Jana Palacha. -- S. 171-175
Annotation: Doslov; s komentářem textu (4. s. obálky)
Book Chapter
17
Annotation: Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference; mj. s uvedenými studiemi, s průběžně uváděnými abstrakty, klíčovými slovy a anglickými...
Book
18
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 12. 1. 2019
Annotation: Ukázka z románu o Janu Palachovi; v úvodu připojena anotace.
Article
19
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 4, 1981, č. 3, 6. 2. - 12. 3., s. 16
Annotation: Zpráva o udělení Ceny Jana Palacha, kterou dne 5. března obdrží Edice Petlice od Mezinárodního výboru na podporu Charty 77. Petlice vydala již...
Article