By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 11, listopad, příl. Interview, s. 4-5
Annotation: Rozhovor s editorem J. M. Hellerem o knize vzpomínek V. M. Havla; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 4).
Article
2
3
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 4. 4. 2019
Annotation: Zpráva o diskusním pořadu "Idea „spisů“ Ferdinanda Peroutky jako živý problém", který Institut pro studium literatury uspořádal 2. 4. 2019...
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 81, 7. 4., s. 10
Annotation: O samizdatové historii (č. 1, jaro 1981) a současné podobě Kritického sborníku; částečně jako rozhovor s jeho editorem a vydavatelem K. Palkem.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 195, 20. 8., příl. Orientace, s. 3
Annotation: Recenze s mezititulky Akční film, Slušné chování mezi filozofy, Posedlost psaním, Konfekční identita.
Article
6
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 9, 2005, č. 2, s. 164-167
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 24, 28. 1., příl. Kavárna, s. F4
Annotation: Recenze, opatřená biograficko-bibliografickou poznámkou o M. Pokorném.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 25, 17. 6., s. 11
Annotation: Referát o udělování, mj. K. Palkovi, v Míčovně Pražského hradu.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 35, 26. 8., příl. Nové knihy, s. 6
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
10
In: Přítomnost. -- R. 2000, č. 11, s. 22-24
Annotation: Rozhovor.
Article
11
by Fidelius, Petr, 1948-
Published Praha : Torst, 2000.
Annotation: Výbor z kritických článků a studií, publikovaných vesměs v Kritickém sborníku: O jazykové kritice, Účel světí prostředky?, Kultura oficiální...
Book
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 9, 1999, č. 288, 10. 12., s. 8
Annotation: Recenze stati P. Steinera Ejhle hrdina! (Julius Fučík a jeho Reportáž) (Kritický sborník, č. 2/3, 1999) a kritika její redakční úpravy K. Palkem.
Article
13
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 4, 1993, č. 1 (15), s. 33-46
Annotation: Černý Václav; k Jirousově článku Nebyla nikdy v troskách (Forum, květen 1980; Svědectví, č. 62), polemizujícímu s Černého statěmi o undergroundu....
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 241, 16. 10., s. 5
Annotation: O slavnostním uvedení knihy na Barrandovských terasách 14. 10.
Article
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 19, 9. 5., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- R. 2010, č. 1/2, s. 68-69
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Minulostí Západočeského kraje. -- ISSN 0544-3830. -- Sv. 30, 1995, s. 317-321
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 7, 1996, č. 22, 23. 5., s. 46-48
Annotation: Palek Karel; rozhovor o řeči, používané v komunistických časopisech.
Article
20
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [2], 1982, č. 1, s. 86-90
Annotation: Autor reaguje na stať Petra Fidelia [=Palek, Karel] uveřejněnou v Kritickém sborníku (2/1981); vytýká Fideliovi nedostatečné pojetí myšlení.
Article