By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 16, 19. 1., s. 6
Annotation: Referát o novém nastudování Šrámkova Léta u příležitosti Šrámkových sedmdesátin.
Article
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 8, 1952, č. 145, 21. 6., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci Realistického divadla s B. Křížkem (Švanda) a J. Dítětovou (Dorotka).
Article
3
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 8, 1952, č. 250, 20. 10., s. 3
Annotation: Referát o premiéře v Realistickém divadle 18. 10.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 17, 21. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 266, 15. 11., s. 2
Annotation: Informační glosa o vystoupení literární skupiny syntetických realistů.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 49, 27. 2., s. 3-4
Annotation: Referát o inscenaci Realistického divadla.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 36, 11. 10., s. 2
Annotation: O diskusi ministerského orgánu (DDR) 3. 10. s příspěvky J. Kopeckého, Fr. Götze a E. A. Saudka a o uctění Tylovy památky u jeho plzeňského...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 31, 6. 9., s. 6
Annotation: Referát o inscenacích Tylových her Strakonický dudák v Realistickém divadle a Tvrdohlavá žena v Národním divadle.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 230, 31. 8., s. 4
Annotation: Referát o inscenacích Lucerny a Tvrdohlavé ženy v Národním divadle, Strakonického dudáka v Realistickém divadle a Našich furiantů v Divadle...
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 31, 5. 2., s. 2
Annotation: Zpráva o vzpomínkových akcích, které proběhly na Pražském hradě a připomněly osobnost B. Němcové.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 20, 14. 5., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci Realistického divadla Zd. Nejedlého.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 25, 18. 6., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci Realistického divadla Zd. Nejedlého.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 233, 4. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 92, 3. 4., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci Realistického divadla Z. Nejedlého.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 18, 23. 1., s. 7
Annotation: Referát o premiéře 19. 1., zmiňující články dramaturga S. Machonina a režiséra K. Palouše v divadelním programu.
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 2, s. 67-69
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 1, leden, s. 141-142
Annotation: Autor se zamýšlí nad soudobou dramatickou a divadelní produkcí.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1954, č. 18, 19. 1., s. 2
Annotation: Referát o inscenaci Realistického divadla Zd. Nejedlého.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1954, č. 179, 30. 6., s. 3
Annotation: Referát o inscenaci Realistického divadla Zd. Nejedlého; jméno překladatele hry referentka, překladatelova manželka, neuvedla.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 11, 12. 3., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci Realistického divadla Zd. Nejedlého.
Article