By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [6], 1986, č. 2, s. 37-43
Annotation: Recenze.
Article
2
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 1, s. 88-93
Annotation: Anotace knižních samizdatových novinek - bibliografický soupis titulů dosud vydaných v Edici Expedice obsahuje 20 položek - pro velký počet je...
Article
3
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 2, s. 100-102
Annotation: Anotace knižních samizdatových novinek.
Article
4
online
Webarchiv
In: Prostor : nezávislý časopis [samizdat]. -- Roč. 3, 1988, č. 11, červen, s. 7-51
Annotation: Záznam diskuse na téma "srpen 1968", události, které ho předcházely a následovaly, datováno: V Praze 21. března 1988; s medailonky účastníků...
Article
5
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 5, 17. 3. - 15. 4., s. 12
Annotation: Zpráva uvádějící, co nového vyšlo v samizdatu do uzávěrky časopisu s krátkou charakteristikou textů. V. Benda stať "O problémech nejen morálních",...
Article
6
7
by Blecha, Ivan, 1957-
Published Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003.
Annotation: Soubor studií, a autorovou předmluvou Slovo úvodem (s. 7-8) a s oddíly: Husserlovy kontakty s českým a moravským prostředím (s. 9-54, s kapitolami:...
Book
8
In: O globalizaci s Radimem Paloušem. -- s. 5-7
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorovi k souboru jeho úvah dokládaných citáty z bible.
Book Chapter
9
by Palouš, Radim, 1924-2015
Published Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2006.
Annotation: Životopisný rozhovor; s kalendáriem Stručný životopis Radima Palouše (s. 250), se jmenným rejstříkem.
Book
10
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 17, 2006, č. 48, 28. 11. - 4. 12., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 47, 21. 11., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
12
In: Dopisy dnešnímu kmotřenci. -- s. 5-6
Annotation: Autorova předmluva k pojednání o životě v dnešní době formou sedmi dopisových souborů; poprvé vyšlo jako samizdat (1978), ve stejném znění...
Book Chapter
13
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 41, 1993, č. 3, červen, s. 529-533
Annotation: Recenze; Komenský Jan Amos.
Article
14
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 59, 1992, č. 10, prosinec, s. 235-237
Annotation: Komenský Jan Amos; recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 26, 2.-8. 7., s. 5
Annotation: Recenze českého překladu spisu J. A. K. Obecná porada o nápravě věcí lidských, sv. 1-3, Praha, Svoboda, sborníků J. A. Comenius und die Genese...
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 2, 1992, č. 257, 2. 11., s. 4
Annotation: Kritika názorových východisek eseje.
Article
17
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 77, 1992, č. 41, 2. 12., s. 3
Annotation: Recenze; též o: Patočka Jan.
Article
18
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- Roč. 2, 1992, č. 25/26, 13. 12., s. 8
Annotation: Referát o předání stříbrné pamětní medaile 2. 10.; s úryvky z projevů J. Strnada a R. Palouše.
Article
19
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 76, 1991, č. 23, 19. 1., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Národní politika. -- Roč. 22, 1990, č. 11 (255), listopad, s. 6
Annotation: Anketa názorů, mj. od: Palouš Radim, Zach Aleš, Jelínek Milan, Jařab Josef, Gruntorád Jiří.
Article