By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 268, 19. 11., s. 10
Annotation: Zpráva.
Article
2
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 67, 2019, č. 6, prosinec, s. 933-953
Annotation: Studie.
Article
3
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 3, 13.-19. 1., s. 61
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci M. Bambuška "Kacířské eseje" o posledních týdnech života filosofa J. Patočky po podpisu Charty 77, již uvádí...
Article
4
5
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 5, 27. 1.-2. 2., s. 58-59
Annotation: Recenze na divadelní inscenaci M. Bambuška "Kacířské eseje" o posledních týdnech života filosofa J. Patočky po podpisu Charty 77, již uvádí...
Article
6
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 31, 2020, č. 21, 25. 1., příl. Scéna, s. 15
Scéna. -- 27. 1. 2019
Annotation: Recenze na divadelní inscenaci "Kacířské eseje".
Article
7
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 19, 23. 1., příl. Salon, č. 1158, s. 17
Salon. -- 30. 1. 2020
Annotation: Recenze na divadelní adaptaci filozofických esejů J. Patočky "Kacířské eseje" v divadle Studio Hrdinů (premiéra 16. 1. 2020).
Article
8
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 3, 4. 2., s. 2
Annotation: Recenzní glosa na divadelní inscenaci "Kacířské eseje".
Article
9
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 3, 4. 2., s. 4
Annotation: Recenze na divadelní inscenaci "Kacířské eseje".
Article
10
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 3, s. 28-48
Annotation: Rozhovor s českým filozofem a sociologem působícím v italském exilu; Bělohradský určuje hlavní téma svého filozofování jako zkoumání otázku...
Article
11
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 30 (54), 2016, s. 119-149
Annotation: Studie o filosofických konceptech a myšlenkách, které ovlivnily myšlení J. A. Komenského a R. Baxtera.
Article
12
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 30 (54), 2016, s. 187-211
Annotation: Studie pojednává o nedokončeném textu J. Patočky "Transcendentalia a kategorie"; připojen překlad Patočkovy studie do angličtiny.
Article
13
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 30 (54), 2016, s. 249-253
Annotation: Nekrolog.
Article
14
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [7], 1987, č. 4, s. 82-86
Annotation: Polemická reakce na Rezkovu ironizaci Havlových "dezinterpretací" Jana Patočky; podle Evy Kantůrkové jde ve skutečnosti o reinterpretace - vlastní...
Article
15
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 2, 2004, č. 4, 1. 5.
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 66, 2018, č. 4, srpen, s. 612-616
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [9], listopad, s. [7]-[11] [1]-5
Annotation: Báseň.
Article
18
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 2, únor, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury (připojen též soupis mimočítankové četby vydané Státním pedagogickým...
Article
19
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 3, 1989, č. 8, s. 56
Annotation: Článek se věnuje obsahu nového čísla časopisu "Acta" (č. 3-4/1987).
Article
20
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [4], duben, s. 50-52
Annotation: Vzpomínkový medailon Jana Patočky.
Article