By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Agentura Beat Nebeat [samizdat]. -- Roč. [7], 1975, č. 7, srpen/září, s. 9-10
Annotation: Fejeton o tom, jak si navzájem lidé dělají radost; doplněn úvodní poznámkou k osobě a k objevu fejetonu.
Article
2
Published Praha : Člověk v tísni, 2011.
Annotation: Sborník, v němž na poslední dvě dekády komunismu vzpomíná více než třicet osobností kulturního a veřejného života, mj. uvedených spisovatelů...
Book
3
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2005, č. 172, 2. 9., s. 12
iHned.cz [online]. -- 2. 9. 2005
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 286, 8. 12., příl. Salon, č. 446, s. 4
Annotation: Biograficko-bibliografické poznámky o současných autorech.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 287, 10. 12., s. 11
Annotation: Kritika Lustigova osočování K. Sidona, J. Pavláta a J. Daníčka v rozhovoru o problémech v Židovské obci (Literární noviny, 6. 12. 2004).
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 52/53, 20. 12., s. 2
Annotation: Komentář k angažmá A. Lustiga v sporu v pražské židovské obci, zejména k jeho kritice časopisu Roš chodeš, J. Daníčka a L. Pavláta.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 297, 22. 12., s. C4
Annotation: Článek rekapitulující spor uvnitř pražské Židovské obce, jehož aktérem je vedle L. Pavláta také K. Sidon.
Article
8
In: Masarykův sborník. -- ISSN 1801-6286. -- Sv. 11/12, 1999/2003, s. 650-652
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 16, 20. 1., s. 1 a 4
Annotation: O objevu deníku ze září 1941 - srpna 1942 před jeho vydáním v nakladatelství Trigon; s vyjádřením názoru ředitele židovského muzea L. Pavláta....
Article
10
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 35, 2005, č. 1, [17. 2.], s. 19-23
Annotation: Též o vlastní literární činnosti a činnosti redaktora v nakladatelství Albatros a literární činnosti jeho přátel.
Article
11
In: Roš chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 67, 2005, č. 3, březen, s. 12
Annotation: Poznámka k otištěné ukázce z deníku židovského chlapce z let 1941-42 (s. 12-13).
Article
12
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 29, 15. 8., s. 44-46
Annotation: Rozhovor, mj. o odvolání rabína Sidona.
Article
13
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2004, č. 161, 18. 8., s. 3
iHned.cz [online]. -- 18. 8. 2004
Annotation: O situaci v pražské židovské obci. Jakožto signatáři prohlášení "Obec pro všechny" zmíněni K. Efraim Sidon, šéfredaktor měsíčníku Roš...
Article
14
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 2, 2003, č. 3, 3. 2., s. 4
Annotation: Referát o uvedené konferenci uspořádané ke Dni památky obětí holocaustu (27. 1.), jejíž součástí bylo i vyhlášení výsledků soutěže...
Article
15
In: Roš chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 63, 2001, č. 7, červenec, s. 16
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 24, 15. 6., s. 2
Annotation: Recenze sborníku obsahujícího i literárněhistorické příspěvky.
Article
17
by Blažke, Jaroslav, 1938-
Published Brno : Radio Proglas, 1999.
Annotation: Výběr z rozhlasových pořadů o knihách z let 1996-1999, s předmluvou J. B. Autorova omluva (s. 3) a s oddíly: Z českých luhů a hájů (s. 5-45):...
Book
18
In: The Prague Post. -- ISSN 1210-3934. -- Roč. 7, 1997, č. 15, 9.-15. 4., příl. Night & Day, s. 2
Annotation: Medailon.
Article
19
In: PRO. -- Roč. 4, 1994, č. [48] (48. týden), 24.-30. 11., s. 60
Annotation: Rozhovor s autorkou knihy Naděje mi pomohla přežít (Ostrava, Sfinga, doslov: Pavlát Leo) u příležitosti její návštěvy v rodné Ostravě a v...
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 4/5, říjen, s. 231-232
Annotation: Recenze.
Article