By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 49, 2005, č. 9, září, příl. Kam, roč. 11, č. 9, s. 7-8
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- R. 2005, č. 7, 10. 1., s. 20
Annotation: Glosa k vydání 13. ročenky Společnosti F. X. Šaldy.
Article
3
by Šalda, F. X. 1867-1937, Pečman, Rudolf, 1931-2008
Published Praha : Společnost F. X. Šaldy, 2004.
Annotation: Výbor z Šaldových textů věnovaných hudbě: [Otakar Hostinský] (1910, s.40-41); Osobnost Zdeňka Nejedlého (1928, s. 42-52); Nejedlého Smetana...
Book
4
In: Můj otec Antonín Dvořák. -- S. 215-216
Annotation: Doslov skladatelova vnuka ke knize otcových vzpomínek, psaných v 50. letech a uspořádaných do částí: Společnou cestou (s. 13-90); Génius, člověk...
Book Chapter
5
In: Alternativa. -- Roč. 1, 1994, č. 3, 10. 11., s. 2
Annotation: Referát o mezinárodním hudebněvědném kolokviu "Skladatel a literatura v kulturním prostředí nové doby" s podtitulem "Pocta Leoši Janáčkovi...
Article
6
In: Hudební věda. -- ISSN 0018-7003. -- Roč. 30, 1993, č. 3, srpen, s. 293-294
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 100, 28. 4., s. 5
Annotation: Pečman Rudolf; recenze.
Article
8
In: Opus musicum. -- ISSN 0862-8505. -- Roč. 24, 1992, č. 10, příl. Komentář, s. 7, 8
Annotation: Recenze knihy o české hudební vědě, šestá část je z knihy: Škvorecký Josef, Scherzo capriccioso; Dvořák Antonín.
Article
9
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 266, 12. 11., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 42, 1988, č. 20, 21. 5., s. 6
Annotation: Recenze sborníku, který redigoval Pečman Rudolf; pravděpodobný název sborníku je Vladimír Helfert.
Article
11
In: Hudební věda. -- ISSN 0018-7003. -- Roč. 26, 1989, č. 4, prosinec, s. 267-368
Annotation: Helfert Vladimír; recenze.
Article
12
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 61, 2009, č. 2, s. 217
Annotation: Nekrolog k úmrtí muzikologa.
Article
13
In: Hudební věda. -- ISSN 0018-7003. -- Roč. 36, 2009, č. 1/2, s. 218-223
Annotation: Nekrolog.
Article
14
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 41, 2008, č. 2, s. 74-76
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 52, 2008, č. 9, září, příl. Kam, roč. 14, č. 9, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
16
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2008, č. 247, 18. 12., s. 13
iHned.cz [online]. -- 18. 12. 2008
Annotation: Zpráva.
Article
17
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 53, 2009, č. 2, únor, příl. Kam, roč. 15, č. 2, s. 23
Annotation: Vzpomínka na muzikologa R. Pečmana.
Article
18
In: Z hlubin paměti. -- s. 338-343
Annotation: Doslov - převzaté laudatio pronesené 11. března 2004 při prezentaci knihy R. Pečmana: Vladimír Helfert (Brno 2003) (autor vzpomínek nadepsal tento...
Book Chapter
19
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 51, 2007, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Kam, roč. 13, č. 7/8, s. 7-8
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 13, 25. 3., s. 16
Annotation: Recenze.
Article