By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 6.-12. 1., s. 14-21
Annotation: Článek o K. Čapkovi, mj. o Čapkově chápání literatury jako sféry, která má reflektovat a ovlivňovat společenské dění. Připojen článek...
Article
2
3
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 3.-9. 2., s. 30-[31]
Annotation: Článek o kauze údajného článku F. Peroutky "Hitler je gentleman", o jehož existenci se vyjádřil prezident M. Zeman, avšak autorem článku není...
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 30, 5. 2., s. 8
Annotation: Stylizovaný dopis k narozeninám novináře, spisovatele a myslitele F. Peroutky (*6. 2. 1895).
Article
5
6
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 41, 1. 10., s. [24]
Annotation: Článek o rozhlasových pořadech, které připomínají období první republiky, např. o rozhlasové četbě na pokračování z knih "Budování státu"...
Article
7
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2018, č. 130, říjen, s. 4
Annotation: Komentář připomíná též účast E. Beneše na Národních oslavách bratří Čapků v Malých Svatoňovicích dne 30. 6. 1946.
Article
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 43, 15. 10., s. [24]
Annotation: Článek o audioknihách a rozhlasových adaptacích, které vznikly u příležitosti stého výročí republiky.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 10, říjen, příl. České osmičky, s. 10-12
Annotation: Článek se věnuje vývoji československé kultury v období 1945-1948.
Article
10
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. 116-121
Annotation: Esej o vzniku první republiky, postavení T. G. Masaryka v tehdejší nacionalistické společnosti demytizuje postavu podnikatele T. Bati, stejně jako...
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 265, 14. 11., s. 18
Annotation: Medailon K. Čapka.
Article
12
In: Kurýr. -- R. 2017, č. 48/49, prosinec, s. 10-11
Annotation: Připomenutí dvojitého výročí F. X. Šaldy; s citací protikladného hodnocení jeho osobnosti u J. Fučíka (Rudé právo, 1937) a F. Peroutky (Přítomnost,...
Article
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 14, 4. 7., s. 27
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 237, 12. 10., příl. Pátek, č. 41, s. 6-13
Annotation: Rozhovor se spisovatelem a scenáristou P. Kosatíkem o T. G. Masarykovi, první republice a demokracii.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 269, 20. 11., s. 3
Annotation: Článek o kauze týkající se žaloby vnučky novináře F. Peroutky T. Kaslové na prezidenta M. Zemana kvůli jeho výrokům o Peroutkově (neexistujícím)...
Article
16
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 3-940098-16-7. -- Jg. 31, 2017, S. 185-189
Annotation: Recenze.
Article
17
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 23. 11. 2017
Annotation: Referát o konferenci "Šalda MMXVII - Konference", jež se konala 9. 11. 2017 ve Venuši ve Švehlovce v Praze.
Article
18
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 21. 12. 2017
Annotation: Článek připomíná výročí narození a úmrtí F. X. Šaldy a literárněvědné počiny, které se (nejen) v souvislosti s těmito výročími během...
Article
19
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 12, 5. 6., s. 31
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci "Opuštěná společnost" podle stejnojmenné knihy E. Taberyho, již na divadelním festivalu Divadelní Flora Olomouc...
Article
20
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 4, duben, příl. Středočeský kraj, s. 4
Annotation: Článek se věnuje Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše.
Article