By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 3, 29. 1. - 24. 2., s. 18
Annotation: Zpráva o dopise J. Šimsy J. Pilařovi na podporu souzeného J. Kellera. Šimsa poukazuje na část obžaloby, která jako důkaz proti Kellerovi uvádí...
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 179, 4. 8., s. 17-18, příl. Orientace, s. i-ii
Annotation: Esej o českých spisovatelích, jejichž díla byla v období tzv. normalizace vydávána ve vysokých nákladech a kteří často zastávali i funkce...
Article
3
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 27. 7. 2017
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 18, 1996, s. 46-59
Annotation: Surrealistické texty s odkazy na reálné osoby.
Article
5
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1989, č. 2, s. 96
Annotation: Glosa nad úryvkem vzpomínek J. Pilaře z memoárů "Sluneční hodiny, publikovaným v Kmenu 24/1989 s krátkou analýzou jedné básně.
Article
6
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 1, 1950/1951, č. 7/8, březen/duben 1951, s. 251-253
Annotation: Poznámka ke kauze opsané básničky F. Branislava ("Pionýrský šátek"), kterou Mladá fronta otiskla 13. 1. 1951 pod cizím jménem. Následující...
Article
7
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 12, 1985, s. [1]-2
Annotation: Portrét básníka, překladatele a ředitele nakladatelství Československý spisovatel J. Pilaře psaný při příležitosti propůjčení mu titulu...
Article
8
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 30, 1987, s. [1]-2
Annotation: Epigramy.
Article
9
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 32, 1987, s. [1]-2
Annotation: Zpráva o nadprodukci a inflaci slova v nakladatelství Československý spisovatel, jež se v souvislosti s mnohočetnými spisovatelskými jubiley pustilo...
Article
10
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 36, 1987, s. [1]-2
Annotation: Recenze; mj. je připomínána hysterie okolo Nezvalovy poúnorové sbírky "Veliký orloj", jež vedla až k intervenci Státní bezpečnosti a k perzekucím...
Article
11
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 41, 1987, s. [1]
Annotation: Glosa k průběhu III. sjezdu konsolidovaného Svazu československých spisovatelů v Dobříši z května r. 1987 se pozastavuje nad zdánlivou kritičností,...
Article
12
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 43, 1987, s. 2
Annotation: Kratičká zpráva o nevydání - redakčně již připravené - Halasovy korespondence v Československém spisovateli z podnětu I. Skály, J. Pilaře...
Article
13
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 52, 1988, s. [1]
Annotation: Článek koriguje lživou sebeprezentaci ředitele nakladatelství Čs. spisovatel, J. Pilaře, jak ji podal ve své vzpomínkové knize z nakladatelského...
Article
14
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 91, 18. 4., s. 2
Annotation: Informační glosa o diskusi, která se týkala problému, zda děti čtou poezii.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 4, 1948, č. 157, 4. 7., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 11, 1955, č. 170, 16. 7., s. 3
Annotation: Recenze tří dětských knih.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 270, 20. 11., s. 2
Annotation: Informační glosa o článku V. Běhounka, který byl publikován v časopise "Kytice" a pojednává o vězěňské literatuře.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 1, 1945, č. 169, 22. 12., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 276, 27. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article