By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 222, 15.-17. 11., příl. Ego!, roč. 5, č. 46, s. 4-9
Ego!. -- 15. 11. 2019
Annotation: Rozhovor s A. Ledererem o jeho otci J. Ledererovi, životu za normalizace, provozu nakladatelství Prostor a politickém vývoji po roku 1989; připojena...
Article
2
3
online
In: iRozhlas [online]. -- 4. 2. 2017
Annotation: Článek o hře Divadla Husa na provázku "Včera jsme to spustili" a o diskuzích, které budou na Právnické fakultě UK probíhat mezi právníky ohledně...
Article
4
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 3, s. 103-103
Annotation: Glosa k otázce etických principů polemizování a úlohy redakce samizdatového časopisu.
Article
5
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. 166-173
Annotation: Esej coby osobní pohled na roky 1968 a 1989, tedy milníky v československé společnosti, osobní prožitky těch dob se v textu mísejí s úvahami...
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 278, 30. 11., s. 12
Annotation: Referát o divadelní inscenaci Divadla Feste "Pýcha osamělosti" podle knihy P. Pitharta "Osmašedesátý".
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 20, 29. 11., s. 18
Annotation: Úvaha nad knihou J. Rupnika "Střední Evropa je jako pták s očima vzadu", v níž je připomínána role básníků F. Halase a J. Seiferta v burcování...
Article
8
9
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 30, 2019, č. 10, 4.-10. 3., s. 64
Annotation: Recenze.
Article
10
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 2, 18. 1. - 15. 2., s. 23-24
Annotation: Soupis reakcí na fejeton L. Vaculíka a na text P. Pitharta "Bedra některých". Do reakcí se zapojil V. Havel, J. Gruša, L. Dobrovský. Text fejetonu...
Article
11
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 74, 28. 3., příl. Salon, č. 1117, s. 17
Salon. -- 3. 4. 2019
Annotation: Článek věnovaný vzpomínce na polemiku M. Kundery a V. Havla; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
12
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 5, 23. 3. - 10. 4., s. 16
Annotation: Krátká zpráva informující o dvou dopisech (č. 2 a č. 3) L. Hejdánka, které reagují na fejetony L. Vaculíka "Poznámky o statečnosti" a "Bedra...
Article
13
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 6, 11.-21. 4., s. 13
Annotation: Krátká zpráva, kterou doprovází soupis šestnácti textů, v nichž jejich autoři, někteří i opakovaně (např. V. Havel, J. Gruša a L. Dobrovský),...
Article
14
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 3, 1980, č. 10, 12. 6. - 10. 7. 1980, s. 14
Annotation: Do uzávěrky tohoto čísla do redakce došly tři texty. Redakce uvádí pouze název a autora. R. Slánský "Co teď?", L. Kohout "Dějinné souvislosti...
Article
15
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 24. 1. 2019
Annotation: Recenze.
Article
16
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 6, 16. 4. - 10. 5., s. 13
Annotation: Zpráva informující o některých příspěvcích do sborníku "Hlasy k českým dějinám II", k němuž napsal předmluvu i jednu studii M. Hübl....
Article
17
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 7, 11. 5. - 3. 6., s. 14
Annotation: Zpráva informující o reakci V. Bendy a P. Uhla "Mlčení vypadá jinak" na text P. Pitharta "Smlčeti zlato". Oba texty patří do polemiky nad dokumentem...
Article
18
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 20. 4. 2018
Annotation: Ukázka z knihy, věnovaná české identitě a fenoménu čecháčkovství, citovány názory uvedených osobností; s úvodní poznámkou.
Article
19
In: Paměť a dějiny. -- ISSN 1802-8241. -- Roč. 5, 2011, č. 2, s. 135-136
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 5 (24), 2013, č. 2, s. 11-19 a č. 3, s. 34-40
Annotation: Ukázka z připravovaných pamětí; s krátkým redakčním úvodem.
Article