By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 13. 12., příl. Triangl, č. 3, s. vi
Annotation: Rozhovor o práci v redakci Plamene se vzpomínkou na J. Škvoreckého a A. Klimenta či J. Hájka, o její literární tvorbě i tvorbě scénářů;...
Article
2
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 26. 4. 2014
Annotation: Článek věnovaný vzpomínce na B. Hrabala a jeho tvorbu.
Article
3
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 5, 23. 3. - 10. 4., s. 15
Annotation: Krátká zpráva informující o druhém čísle samizdatové časopisu "Karlovarské informační listy", který přináší texty o Chartě 77, úvahu...
Article
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 7, 22. 4. - 14. 5., s. 18
Annotation: Krátká zpráva o novém čísle samizdatového časopisu "Karlovarské informační listy", který redakce Infochu sleduje od jeho počátku. Zpráva...
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 20-21
Annotation: Rozhovor s dcerou a synem marxistického filosofa a historika R. Kalivody, překladatelkou E. Kalivodovou a klasickým filologem J. Kalivodou; připojeny...
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 170-171
Annotation: Autor reaguje na článek "J-r", uveřejněný v časopise Plamen (č. 5, 1960), a zastává názor, že význam kritiky je velice podstatný také v oblasti...
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 171-172
Annotation: Autor reaguje na svůj příspěvek a reakci S. Křupky na něj, jež byly uveřejněny v časopise Plamen (1960, č. 3 a č. 5), a přehodnocuje pojem...
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 143
Annotation: Dopis čtenáře redakci Plamene - vycházející z čtenářského zážitku básně L. Stehlíka "Budislavická lípa" (in: Plamen, č. 7, s. 1-4).
Article
9
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, červenec/srpen, s. 60-63
Annotation: Rozhovor s Jiřím Hájkem. Hájek odpovídá na otázky vztahující se ke koncepci a náplni časopisu Plamen.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 1, 1. 1., s. 4
Annotation: Zpráva o časopisu Plamen, který bude od roku 1960 vycházet ve vyšším nákladu a s vyšším počtem stran.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 9, září, s. 419
Annotation: Poznámka o dětské literatuře jako nezanedbatelné oblasti zájmu časopisu.
Article
12
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 30
Annotation: Úryvky z dopisů čtenářů, kteří pozitivně hodnotí časopis Plamen a články v něm.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 4, duben, s. 130
Annotation: Autor informuje o březnovém jednání (r. 1959) ÚV Svazu československých spisovatelů.
Article
14
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 4, 1959, č. 9, září, s. 256
Annotation: Zpráva o zahájení vydávání časopisu Plamen.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 39, 24. 9., s. 932-933
Annotation: Zpráva o zrušení čas. Nový život a Květen a založení časopisu Plamen pod vedením Jiřího Hájka. Zpráva je doprovozena ideologicky zabarveným...
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 44, 29. 10., s. 1040-1041
Annotation: Recenze románu, též polemika s recenzí téže knihy od A. Jelínka v čas. Plamen.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 1, 7. 1., s. 22
Annotation: Zpráva o rozšíření rozsahu a nákladu časopisu Plamen.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 2, 14. 1., s. 46
Annotation: Zpráva o besedě redaktorů čas. Plamen se čtenáři v Městské lidové knihovně v Praze.
Article
19
In: Aluze. -- ISSN 1803-3784. -- Roč. 16, 2012, č. 2, s. 99-103
Annotation: Životopisná studie o setkávání a sporech I. Slavíka a B. Fučíka.
Article