By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 6, 1997, č. 3, 4. 1., s. 4
Annotation: Rozhovor s členem výboru SZS o setkání plzeňských literárních vědců, kritiků a zástupců SZS koncem r. 1996.
Article
2
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 6, 1997, č. 20, 24. 1., s. 13
Annotation: Recenze sborníku vystoupení z konference, která se konala v květnu 1995 v rámci oslav 700 let trvání Plzně.
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 12, prosinec, s. 29
Annotation: O osobnostech plzeňského loutkářství.
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 2, únor, s. 27
Annotation: O osobnostech, které jsou zde pohřbeny, mj. o V. Havlicovi.
Article
5
In: Minulostí Západočeského kraje. -- ISSN 0544-3830. -- Sv. 40, 2005, s. 93-103
Annotation: Studie.
Article
6
7
Published Plzeň : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2005.
Annotation: Chronologicky (podle let) řazený bibliografický soupis (693 zázn.) statí vztahujících se k festivalu; s připojenými soupisy: Sborníky příspěvků...
Book
8
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 6, červen, s. 30
Annotation: Redakční glosy - o chybách, další koncepci Plže a o libereckém Kalmanachu 2004/2005.
Article
9
In: Minulostí Západočeského kraje. -- ISSN 0544-3830. -- Sv. 38, 2003, s. 279-284
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 30, červen, s. 47-48
Annotation: Rozhovor o činnosti plzeňského občanského sdružení Pro libris.
Article
11
Published Plzeň : Pro libris, 2005.
Annotation: Kompendium zaměřené na autory plzeňského literárního měsíčníku Plž (vychází od října 2002) přináší základní biograficko-bibliografické...
Book
12
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 9, září, s. 29
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 3, 8. 2., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor o sbírce Příbytky, plzeňském literárním životě, festivalu Jednou nohou, autorských čteních; na s. 16 otištěny básně T. T. Kůse.
Article
14
In: Pěší zóna. -- R. 2001, č. 9, s. 89-92
Annotation: Článek o plzeňských sympoziích konaných od r. 1982 v rámci Smetanova festivalu.
Article
15
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 52, 2002, č. 1, s. 71-72
Annotation: Recenze.
Article
16
17
18
by Viktora, Viktor, 1942-
Published Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2002
Annotation: Studie, s kapitolami: K základním souvislostem, problematice a pojmům, Protorenesanční náznaky?, Plzeň humanistická nebo renesanční?, Závěry;...
Book
19
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 9, 2000, č. 47, 25. 2., s. 17
Annotation: Rozhovor o činnosti plzeňského literárního Ason-klubu.
Article
20
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 9, 2000, č. 121, 25. 5., s. 10
Annotation: Recenze.
Article