By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 8, říjen, s. 47
Annotation: Recenze na monografii o zavádění knihtisku na českém území.
Article
3
by Růžička, David, 1969-
Published Plzeň : NAVA, 2019.
Annotation: Populárně-naučná publikace se věnuje pozapomenutým událostem spjatým s historií města Plzně; s Fotografiemi (s. [108]).
Book
4
by Gerzanic-Hons, Hana, 1928-
Published Plzeň : Miloslav Krist - ArtKrist, 2020.
Annotation: Sbírka básní; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce s její fot. (s. [5]).
Book
5
6
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 41, 1. 10., s. 18
Annotation: Článek o vzpomínkových akcích, které se odehrají v Plzni a mají připomenout tamní významné rodáky - M. Horníčka, V. Heckela a B. Konečného...
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 229, 3. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 40, s. 1
Annotation: Komentář o M. Kohoutovi, z jehož sbírky básní "Vztek" je otištěno několik básní.
Article
8
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2018, č. [11], 30. 10., s. 58-61
Annotation: Medailon herce a spisovatele M. Horníčka.
Article
9
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. [16], 2007, č. 2
Annotation: Článek představuje na základě několika čísel časopis "Plž".
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 181, 7. 8., s. 9
Annotation: Zpráva.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 214, 14. 9., s. 11
Annotation: Článek o pietní akci u příležitosti 75. výročí popravy J. Fučíka v Plzni.
Article
12
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 38, 20. 9., s. 53
Annotation: Zpráva o veletrhu "Svět knihy Plzeň" (21.-22. 9. 2018).
Article
14
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 2
Annotation: Básně.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 216, 17. 9., s. 11
Annotation: Článek o uctění památky J. Fučíka pietním shromážděním v Plzni, kterého se kromě členů Společnosti Julia Fučíka a jeho neteře zúčastnili...
Article
16
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 218, 19. 9., příl. Salon, č. 1141, s. 16
Annotation: Zpráva o konání knižního veletrhu Svět knihy Plzeň, kterého se zúčastní mj. B. Bellová, A. Mornštajnová, P. Dvořáková a J. Rudiš.
Article
17
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 219, 20. 9., s. 19
Novinky.cz [online]. -- 21. 9. 2019
Annotation: Zpráva o konání knižního veletrhu Svět knihy Plzeň, kterého se zúčastní mj. B. Bellová, P. Dvořáková, V. Vondruška, A. Palán a I. Vodseďálek...
Article
18
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 221, 23. 9., s. 8
Annotation: Zpráva o konání knižního veletrhu Svět knihy Plzeň, kterého se zúčastní mj. B. Bellová, A. Mornštajnová, P. Dvořáková a J. Rudiš.
Article
19
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 5, 1982, č. 1, leden, s. 7-8
Annotation: Zpráva o nepodmíněném trestu, který byl uložen v Plzni J. Dukovi i za uchovávání a šíření samizdatu, převážně náboženského charakteru....
Article
20
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 28. 10. 2005
Annotation: Zpráva o festivalu "Přijďte jednou nohou...", který pořádá básník T. Kůs v Plzni; připojen je program festivalu.
Article