By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 148, 26. 6., příl. Víkend, s. 38-39
Annotation: Článek srovnávající klasické české večerníčky se současnými.
Article
2
In: Kalmanach. -- ISBN 978-80-904798-5-2. -- R. 2014/2015, č. 9, s. 20-23
Annotation: Medailony.
Article
3
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2017, č. 63 (1), 2. s. obálky
Annotation: Úvodník informuje o konferenci "Současnost literatury pro děti a mládež" (KVK v Liberci, březen 2017), jejímž jedním z témat bylo Kniha v konkurenci...
Article
4
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2017, č. 63 (1), s. 22-23
Annotation: Zpráva o konferenci "Současnost literatury pro děti a mládež" (KVK v Liberci, 21.-22. 3. 2017), jejímž tématem bylo Kouzelný svět příběhů...
Article
5
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 61, 2017, č. 116, 16. 6., příl. Ego!, roč. 3, č. 24, s. 14-19
Ego!. -- 16. 6. 2017
Annotation: Článek o aktuálně připravovaných českých animovaných a loutkových filmech. Autor srovnává tuzemskou tvorbu se zahraniční.
Article
6
In: Ať hodí kamenem. -- Přední záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce; s obdobnou poznámkou o ilustrátorovi (zadní záložka).
Book Chapter
7
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 14. 11. 2010
Annotation: Recenze knihy pro děti.
Article
8
9
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 7. 4. 2021
Annotation: Recenze.
Article