By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 1. 4. 2017
Annotation: Recenze.
Article
2
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 23. 8. 2014
Annotation: Nekrolog překladatele a literárního historika J. Pokorného.
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 8, 1997, č. 2, 9. 1., s. 55
Annotation: Soubor glos k současné literatuře; mj. polemika M. C. P. s články T. Pokorné, J. Pokorného a Z. Dětákové (Kritická Příloha Revolver Revue...
Article
4
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 19, 1997, č. 2, s. 57-58
Annotation: Recenze antologie, obsahující mj. nový překlad hry E. Rostanda.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 73, 27. 3., s. 20
Annotation: Minirecenze v oddílu Literatura, zmiňující i 1. a "2., doplněné" vyd. (1976, 1992).
Article
6
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 2, 1998, č. 8, prosinec, s. 56
Annotation: Zpráva o cenách a proslovy přednesené na jejich slavnostním předání.
Article
7
In: Masarykův lid. -- Roč. 9, 2003, č. 2, červen, s. 25
Annotation: Faksimile pozvánky na konferenci (s přehledem programu - přednášek, mj. V. Papouška, F. Černého, J. Pokorného, M. Bauera a J. Uhlíře).
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 287, 9. 12., s. 17 a 20
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání překladu eposu připravovaného na jaro 2000.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 289, 11. 12., s. 10
Annotation: Souhlasná glosa k článkům J. Pokorného Cynismus a velikášství? (LN 29. 11. 1999) a M. Rejchrta Arogance není jen specialitou politiků (LN 23....
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 52/1, 27. 12., s. 8
Annotation: O zamlčení jména spoluautora B. Fučíka v 1. vydání (1976) a redukci hesel v 2. (1992) a 3. vydání (2001).
Article
12
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 6, 1997, č. 87, 14. 4., s. 13
Annotation: Medailon.
Article
13
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- R. 1997, č. 33, březen, s. 37-48
Annotation: Rozhovor; s úvodní biografickou poznámkou. S ostatními pod názvem České rozhovory.
Article
14
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 8, 1997, č. 1, březen, s. 55-59
Annotation: Recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 39, 29. 9., s. 5
Annotation: O programu sympozia v Ellwangen, mj. o příspěvcích: Šormová Eva, Scheller Jürgen, Klosová Ljuba, Pokorný Jindřich, Passow Wilfried, Klotz Volker,...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 49, 8. 12., s. 13
Annotation: Vladislav Jan, Mluvíme-li... Přeložila Janderová Drahoslava. (Předneseno na konferenci o P. E., kterou pořádal v rámci 61. kongresu mezinárodního...
Article
17
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 3, 1993, č. 184, 11. 8., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 33, 13. 8., s. 9
Annotation: Rozhovor s překladatelem hry: Kleist Heinrich von, Katynka z Heilbronnu; s biografickou poznámkou o J. Pokorném.
Article
19
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 181, 4. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1992, č. 31, 26. 8., s. 6
Annotation: Recenze; 1. vyd. (1976) vyšlo jen pod jménem J. Pokorného.
Article