By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 9, září, příl. Biblio, s. 9
Annotation: Úvaha o ediční činnosti.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 242, 17. 10., s. 22
Annotation: Minirecenze v rubrice Literatura.
Article
3
In: Hanácký a Středomoravský den. -- ISSN 1212-3625. -- Roč. 11, 2000, č. 249, 25. 10., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 10, 2000, č. 260, 8. 11., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 11, 2001, č. 5, 29. 1.-4. 2., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 11, 31. 5., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- R. 1999, č. 9, 2. s. obálky
Annotation: Biografické poznámky o přispěvatelích čísla.
Article
8
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 50, 13. 12., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 20, 2009, č. 20, 11.-17. 5., s. 48
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Gajstova smrt. -- s. 351
Annotation: Poznámka k závěrečnému dílu volné tetralogie (Gajstova láska /Praha, Maťa 1995/; Paradýzo /Praha, Argo 2000/; Paradýzo ztracené & znovunalezené...
Book Chapter
11
In: Kulturní noviny. -- ISSN 1804-8897. -- R. 2012, č. 11, 21. 5., s. 11
Annotation: Glosy; mj. šifry -jg- o uvedené knize.
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 12, 6. 6., s. 28
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
13
In: Paradýzo ztracené & znovu nalezené. -- s. 366-368
Annotation: Poznámka k třetímu dílu volné tetralogie (Gajstova láska /Praha, Maťa 1995/; Paradýzo /Praha, Argo 2000/).
Book Chapter
14
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 12, 2011, č. 7, s. 24-26
Annotation: Soubor glos k níže zmíněným knihám, novým webovým stránkám časopisu Revolver Revue a obsahu č. 2/2011 časopisu Babylon; mj. též k diskusi...
Article
15
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2011, č. 46/47, s. 293-295
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 22, 2011, č. 4, s. 230-234
Annotation: Soubor recenzí a glos, mj. o diskusi o tom, které strany by dnes volili mrtví básníci (Orientace, LN 12. 11. 2011).
Article
17
In: Gajstova láska. -- S. 113-117
Annotation: Doslov. - Autor knihy se narodil roku 1946 v Praze, od roku 1969 žije ve Velké Británii a dosud publikoval pod pseudonymem Richard Kibbler.
Book Chapter
18
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 5, 2009, č. 26, 21. 12., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
19
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 51/52, 17. 12., s. 88-92
Annotation: Žebříček 10 knih s nejhoršími sexuálními scénami; připojeny krátké úryvky.
Article