By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 47, 2017, č. 97/98, s. 73-82
Annotation: Studie zvažuje, zda Komenského návrhy na reformu společnosti neobsahují také nebezpečné utopické prvky.
Article
2
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 2, 2004, č. 7, 8. 11.
Annotation: Esej je úvodem do autorova zamyšlení nad smyslem literární vědy a literární kritiky. Zabývá se především pojmy věda, kritika a významy,...
Article
3
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [9], 1989, č. 2, s. i-ii
Annotation: Anotace samizdatových knižních novinek.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 288, 10. 12., příl. Kavárna, s. F1-F2
Annotation: Portrét H. Arendtové.
Article
5
In: Roš chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 68, 2006, č. 2, únor, s. 10
Annotation: Poznámka k stejnojmennému cyklu besed, pořádaném Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze; připojeny úryvky z několika vzpomínkových...
Article
6
by Beneš, Zdeněk, 1952-, Dokoupil, Lumír, 1935-, Horský, Jan, 1963-, Machačová, Jana, 1946-, Martinovský, Ivan, 1937-2015, Matějček, Jiří, 1930-2012, Pánek, Jaroslav, 1947-
Published Praha : Libri : Ústav českých dějin FF UK v Praze a Výzkumné centrum pro dějiny vědy, společné pracoviště Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a UK, 2003.
Annotation: Jubilejní sborník, s oddíly: Metodologie, dějepisectví, prameny (s. 21-82); Demografické a sociální aspekty studia venkovské rodiny (s. 83-180);...
Book
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 4, s. 87-95
Annotation: Úvaha nad aktuálními debatami o možnostech literární historie, autor jako řešení nabízí koncept "modelů".
Article
8
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 16, 2006, č. 34, s. 217-229
Annotation: Studie, věnovaná české recepci díla J. Ortegy y Gasseta.
Article
9
Annotation: Sborník ze 6. slovensko-českého sympozia o analytické filozofii, mj. s uvedenými příspěvky.
Book
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 16, 30. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
11
by Dahrendorf, Ralf, 1929-2009
Published Jinočany : H & H Vyšehradská, 2008.
Annotation: Studie zkoumající chování intelektuálů (generace narozené v letech 1900-1910) v době totalitních režimů 20. století; podle autora ve zkouškách...
Book
12
by Parusniková, Zuzana
Published Praha : Filosofia, 2007.
Annotation: S Úvodem (s. 11-17) a s oddíly: Logický problém indukce: iluze racionálního zdůvodnění; Praktický problém indukce: falzifikace a vývoj vědy;...
Book
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 25, 28. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 18, 2. 11., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Historické studie [samizdat]. -- Č. 26, 1989, listopad, s. 5-40
Annotation: Autor se ve svém eseji vrací k debatám o smyslu českých dějin a reflektuje je v soudobém intelektuálním rámci; kloní se v závěru k myšlence...
Article
16
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 2, 2004, č. 3, 3. 3.
Annotation: Esej o kritickém myšlení o umění a o tom, co je vkus a kdo ho má.
Article
17
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [4], 1984, č. 1, s. 36-45
Annotation: Esej (původně vystoupení na zahraničním sympoziu) o sociálních utopiích: reálný socialismus je autorem charakterizován jako utopie, která ztroskotala...
Article
18
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1984, č. [2], únor, s. [72]-[78]
Annotation: Poznámka o anglickém filozofovi a sociologovi rakouského původu K.R. Popperovi od I. Kotrlé. Překlad předmluv k "Logik der Forschung" od L. Poláka.
Article
19
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2018, č. 128, březen, s. 2
Annotation: Projev přednesený v den výročí úmrtí K. Čapka.
Article
20
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 6, 2008, č. 27, 2. 3.
Annotation: Esej o filozofii vědy vychází ze srovnání práce K. R. Poppera a P. K. Feyerabenda.
Article