By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Sládek, Ondřej, 1976-
Published Praha : Brno : Ústav pro českou literaturu AV ČR ; Host, 2018.
Annotation: Kolektivní monografie představuje monotematicky koncipovaný slovník klíčových pojmů strukturální literární vědy, strukturální poetiky, strukturální...
Book
2
by Gierowski, Piotr, 1978-
Published Kraków : Scriptum, 2018.
Annotation: Monografie se zabývá pražským strukturalismem a dějinami pražského lingvistického kroužku, které zkoumá z globálních, postmodernistických...
Book
3
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 3, březen, s. 101-105
Annotation: O kulturním významu spisovného jazyka a jeho šíření pomocí školního rozhlasu.
Article
4
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 6, červen, s. 231-233
Annotation: Zpráva o semináři pořádaném Ústředním ústavem pro další vzdělávání učitelů a školských pracovníků (Praha, 5. 3. 1957).
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 9, 2. 5., s. 4-6
Annotation: Rozhovor, mj. o reakcích na jeho návštěvu České republiky v roce 2014; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 4).
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 19. 3., s. 13
Annotation: Esej o historii kavárny Derby, kterou navštěvoval i R. Jakobson.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 5, říjen, s. 737-754
Annotation: Recenzní studie k výboru z prací literární teoretičky H. Schmidové.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 20, 29. 11., s. 3
Annotation: Představení knihy Zahrada literární historie, věnované konceptu literárních dějin v díle představitelů Pražského lingvistického kroužku.
Article
11
In: Naše věda. -- ISSN 1803-800X. -- Roč. 26, 1948/1949, č. 5/6, s. 161-171
Annotation: Nekrolog.
Article
12
by Grigorov, Dobromir Grigorov, 1968-
Published Sofija : Ciela, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Monografie věnující se pojetí literární historie v pracích V. Mathesia, R. Jakobsona, J. Mukařovského a F. Vodičky v období od r. 1908 do r....
Book
13
14
In: Lžička v šuplíku. -- Roč. 2, 2012, č. 1, únor, s. 44-45
Annotation: Recenze fiktivní monografie fiktivního autora o fiktivním českém lingvistovi pobybujícím se v okruhu PLK Vladimíru "Imagovi" Netušilovi. Doplněno...
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 5, s. 252-253
Annotation: Nekrolog k úmrtí ruské bohemistky G. A. Liličové 23. 12. 2012 ve věku 86 let.
Article
16
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 29, 1946, č. 1, leden, s. 3-12
Annotation: Portrét Viléma Mathesia, rozčleňující jeho vědeckou dráhu na tři etapy: jazykovědnou a literárněhistorickou (do r. 1926), obecnělingvistickou...
Article
17
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 5, 1957, č. 6, prosinec, s. 886-902
Annotation: Autor kriticky přehodnocuje - mimo jiné na příkladu pojmů "forma" a "obsah" - myšlenky ruského formalismu a českého meziválečného strukturalismu...
Article
18
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 18, 1957, č. 3, září, s. 142-143
Annotation: Článek se skládá z krátkých referátů na jednotlivé přednášky, které jsou následující: Honzl: K filosofii divadelního znaku, Vachek: Anglický...
Article
19
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 23, 2012, č. 3, s. 118-124
Annotation: Rozhovor, především o vývoji literární teorie za poslední půlstoletí a o teatrologii, především v práci O. Zicha.
Article
20
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 26, 19. 12., s. 6
Annotation: Recenze.
Article