By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 2, 3. 1., s. 13
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 15, 18. 1., příl. Praha Dnes, s. 2
Annotation: J. S. o Praze a o svém vztahu k ní.
Article
3
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- R. 1997, s. 12-13
Annotation: Referát o připravované výstavě, věnované mj. humanistické literatuře a knihtisku.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 39, 15. 2., příl. Praha Dnes, s. 2
Annotation: O svém vztahu k Praze; v pravidelné rubrice.
Article
5
In: Štěpánská 35. -- ISSN 1211-7064. -- R. 1997, č. 1/3, s. 31-32
Annotation: Rozhovor, mj. o pražských námětech jejích próz.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 51, 1. 3., příl. Praha Dnes, s. 2
Annotation: O svých pobytech v Praze.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 11, 10.-16. 3., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 60, 12. 3., s. 13
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
9
In: Knihy 97. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 7, 1997, č. 11, 24. 3., s. 16
Annotation: Rozhovor s duchovním otcem projektu edice Kniha o Praze... [následuje číslo čtvrti] mapující dějiny i současnost jednotlivých pražských obvodů...
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 12, 2. 4., s. 3
Annotation: Glosa k vydání 18. maxi-čísla věnovaného Praze.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 47, 1996/1997, č. 5/6, s. 136-139
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Večerník - Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 7, 1997, č. 4, 7. 1., s. 13
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
13
In: Praha, největší ostrov nevykopaných pokladů. -- s. 11-16
Annotation: Autorská předmluva k souboru příběhů spjatých s pražskými poklady, mj.: O nedodělaném a zakopaném filmu Jiřího Trnky (s. 104-127); O tom,...
Book Chapter
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 164, 15. 7., příl. Pátek LN, č. 28, s. 10-16
Annotation: Bohatě ilustrovaný článek o kafkovském boomu s mezititulky Jako ježek v kleci, Dvoje nepovedené zásnuby, Sex za trest, Pán v plavkách, Otec kontrarevoluce....
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 171, 23. 7., příl. Orientace, s. 3
Annotation: Recenze publikace, kritizující kafkologické texty M. Mareše a G. Janoucha, a referát o výstavě.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 187, 11. 8., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 191, 16. 8., s. 15
Annotation: Recenze s mezititulky Praha bez Nerudy a Haška, Zbabělá banda; též o celkovém zaměření nakladatelství vedeného Rakušanem H. Salfellnerem.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 194, 19. 8., s. 9
Annotation: Polemika s článkem R. Denemarkové Kafka v zajetí mýtů, legend a kafkologů (LN 23. 7. 2005) o kafkovské výstavě v Praze a Čermákově monografii.
Article