By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 6, červen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, estetiky a bohemistiky.
Article
2
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 175, 31. 7., s. 12
Annotation: Glosa obsahující tip na výlet do Hodonína do míst, kde od roku 1873 žila dramatička G. Preissová.
Article
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 22, 27. 12., s. 5
Annotation: Referát mj. na dvě opery L. Janáčka, které byly uvedeny v rámci 6. ročníku festivalu "Janáček Brno."
Article
4
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 2. 10. 2019
Annotation: Článek o propagátorce české literatury a překladatelce české literatury do němčiny A. Auředníčkové, která v letech 1901-1938 působila ve...
Article
5
by Volný, Zdeněk, 1946-
Published Praha : Via Facti, 2019.
Annotation: 15. díl knižní série o české historii se věnuje "rozkvětu české literatury" mezi lety 1815-1918, mj. též dění kolem Rukopisů, literárním...
Book
6
by Rychlík, Břetislav, 1958-
Published Brno : Janáčkova akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s nakladatelstvím Větrné mlýny, 2019.
Annotation: Monografie představuje poznámky autora knihy a režiséra Břetislava Rychlíka k vzniku a průběhu divadelních inscenací šesti textů realistického...
Book
7
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 254, 27. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 14, 5. 9., s. 17
Annotation: O nedávno zpracovaném a badatelsky zpřístupněném archivním fondu písemné pozůstalosti G. Preissové. S úryvkem z dosud nepublikovaného textu...
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 74, 28. 3., s. 2
Annotation: Zpráva o úmrtí.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 75, 29. 3., s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 78, 2. 4., s. 2
Annotation: Zpráva.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 48, 26. 2., s. 2
Annotation: Zpráva o vážném zranění G. Preissové následkem pádu na led. Spisovatelka měsíc nato zemřela.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 65, 17. 3., s. 2
Annotation: Článek k 30. výročí uvedení Janáčkovy operní inscenace hry G. Preissové.
Article
14
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 53, 1997, č. 69, 22. 3., s. 9
Annotation: Rozhovor s vnukem G. P.
Article
15
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 2, červen, s. 29
Annotation: Krátké zprávy, příspěvek o Literárních novinách.
Article
16
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 2, 1957, č. 1, leden, s. 24
Annotation: Článek kriticky hodnotí kvalitu doslovů, zaměřuje se především na doslov R. Grebeníčkové v novém vydání Její pastorkyně.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 58, 9. 3., příl. Víkend, s. 34
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 76, 27. 3., s. 2
Annotation: Úvaha o dramatech G. Preissové.
Article
19
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 44, 2012, s. 261-270
Annotation: Medailon a popis fondu. Dvě fotografie G. P. jsou otištěny v obrazové příloze na s. 281-282.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 8, 1952, č. 260, 4. 11., s. 4
Annotation: Recenze výboru z povídek G. Preissové.
Article