By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kulturní zprávy. -- R. 1993, č. 2, únor, s. 9
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o: Chudožilov Petr; též zmínka o: Čermák Martin (vl. jm. Ducháček Ivo; zpracovala Okresní knihovna v Prostějově...
Article
2
In: Kulturní zprávy. -- R. 1993, č. 3, březen, s. 9
Annotation: Komentář k otištěnému úryvku z dopisu (18. 3. 1925), v němž Brauner Bohumil, zakladatel kritického měsíčníku Zrno (Prostějov, duben 1925...
Article
3
In: Štafeta. -- Roč. 15, 1983, č. 4, s. 1-2
Annotation: Úvodník o časopisu Prostějovska.
Article
4
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 5, 1991, č. 2, léto, s. 18
Annotation: Recenze výběrové bibliografie o 10 783 záznamech, mj. o kultuře ve vztahu k regionu Prostějovska; soupis regionálních novin a časopisů zprac....
Article
5
In: Štafeta. -- Roč. 4, 1972, č. 1/2, červen, s. 2-3
Annotation: Prohlášení nové redakční rady kulturního časopisu Prostějovska.
Article
6
In: Štafeta. -- Roč. 5, 1973, č. 1, březen, s. 1 obálky
Annotation: Úvodník.
Article
7
In: Kolo. -- R. 1937, č. 3, březen, s. 69
Annotation: Referát o knížce: Ethen Waldemar (vlastním jménem: Kožušníček Štěpán), Portréty a silhuety. Díl II. Prostějov 1936, str. 209. - Spisek představuje...
Article
8
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 8, 1952, č. 195, 19. 8., s. 2
Annotation: Stať se věnuje Prostějovsku.
Article
9
10
11
Published Prostějov : Regionální osvětové středisko, 1992-2002.
Journal
12
Published Prostějov : Okresní kulturní středisko : Dům kultury a vzdělávání, 1968-1990.
Journal
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 82, 9. 4., s. 11
Annotation: Nekrolog J. Dolívky.
Article
14
Published Prostějov ; Brno : Muzeum Prostějovska : Okresní knihovna Prostějov : Státní vědecká knihovna v Brně : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1990.
Annotation: Soupis o 10783 záznamech, mj. s oddíly jazyk a literatura; se jmenným rejstříkem.
Book
15
In: Středisko. -- ISSN 0232-0126. -- Roč. 67, 1984, sv. 8, s. 97-98
Annotation: K úmrtí regionálního kulturního pracovníka Prostějovska zabývajícího se též spisovateli dané oblasti.
Article
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 2, 1973, č. 10, prosinec, s. 91
Annotation: Recenze.
Article