By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 5, s. 307-309
Annotation: Glosa k televiznímu reprízování filmů F. Čápa "Babička" (z roku 1940) a "Jan Cimbura" (z roku 1941) s přesahem k úvaze o kontextu doby okupace.
Article
2
In: U obětovaného prezidenta. -- S. 9-50
Annotation: Editorův komentář textu; se Seznamem vyobrazení (s. 762-763); s Jmenným rejstříkem (s. 764-770); s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
3
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 7, 10.-16. 2., s. 61
Annotation: Zpráva.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 35, 11. 2., s. 7
Annotation: Sloupek o komiksu "Článek II.", který získal Cenu Muriel.
Article
5
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 64, 2019, č. 3/4, s. 82-89
Annotation: Studie o české próze publikované za Protektorátu Čechy a Morava. Mapuje situaci a konstatuje četnost vlastenecky zaměřených děl.
Article
6
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 64, 2019, č. 3/4, s. 90-100
Annotation: Komentář k fotogalerii ilustrací knih publikovaných za Protektorátu Čechy a Morava.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 15, 20. 9., s. 24
Annotation: Glosa.
Article
9
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2018, č. [7/8], 26. 6., s. 109
Annotation: Anotace.
Article
10
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 4, 2005, č. 8, květen, s. 7-8
Annotation: Autobiografická povídka.
Article
11
Annotation: Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, konané 24.-25. října 2003 v Praze; mj. s uvedenými studiemi o české kultuře, literatuře, filmu...
Book
12
In: Kurýr. -- R. 2017, č. 48/49, prosinec, s. 6-7
Annotation: Komentář k Nečasově biografii Adolfa Kolínského.
Article
13
In: Dnešek. -- ISSN 2336-8489. -- Roč. 1, 1946, č. 2, 3. 4., s. 23-25
Annotation: Úvaha o českém divadle za války a po válce. Názvy kapitol: Vinohrady, Výsledky. Druhá část.
Article
14
15
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 226-229
Annotation: Recenze na soubor povídek M. Markové "Familienalbum".
Article
16
In: Oko žraloka. -- S. 481-486
Annotation: Doslov; s komentářem textu (4. s. obálky); s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (4. s. obálky).
Book Chapter
17
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 53, 15.-17. 3., příl. Ego!, roč. 5, č. 11, s. 4-7
Ego!. -- 15. 3. 2019
Annotation: Rozhovor s historikem P. Kourou o jeho knize "Swingaři a potápky v protektorátní noci" a o swingu; připojena biografická poznámka.
Article
18
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 63, 29.-31. 3., příl. Ego!, roč. 5, č. 13, s. 16-19
Ego!. -- 29. 3. 2019
Annotation: Článek o městských legendách (na příkladu Péráka), jejich proměnách v čase a významu pro společnost.
Article
19
by Jakubec, Ivan, 1960-, Štemberk, Jan, 1977-
Published Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018.
Annotation: Kolektivní monografie mapuje cestování a cestovní ruch v období druhé světové války na území protektorátu Čechy a Morava; se Seznamem zkratek...
Book
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 32-59
Annotation: Studie je věnována trojici dramat, která během okupace, v čase, kdy byla literární a divadelní komunikace velmi silně regulována protektorátní...
Article