By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 108-120
Annotation: Studie o románu J. K. Šlejhara "Cvrček mého krbu"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 62, 2018, č. 173, 7.-9. 9., příl. Ego!, roč. 4, č. 36, s. 36-37
Ego!. -- 7. 9. 2018
Annotation: Soubor referátů divadelních her.
Article
3
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 299, 28. 12., s. 12
Lidovky.cz [online]. -- 2. 1. 2019
Annotation: Článek o připravovaných inscenacích v českých a moravských divadlech.
Article
4
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 5, 1980, č. 8, duben, s. 689-697
Annotation: Autorova předmluva v knize "Essais critiques", v níž se věnuje zejména literárnímu psaní jako takovému, vztahu autor a jeho text, časem jeho...
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 28. 6., s. 52-57
Annotation: Soubor devětadvaceti (mikro)esejů; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 57).
Article
6
7
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 7. 10. 2015
Annotation: Komentář k textu J. Trávníčka "Zůstat Homérem i po Joyceovi: na obranu čtení v modu "jak to nakonec dopadne" (in: Host, roč. 31, 2015, č. 7,...
Article
8
In: Kontinuita [samizdat]. -- Č. 7/8, únor/březen 1989, s. 23
Annotation: Úryvek z eseje V. Černého o díle a spisovatelské osobnosti B. Hrabala.
Article
9
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 29. 10. 2015
Annotation: Úvaha o literárním kánonu, zejm. o modernistických dílech; autor polemizuje s článkem J. Trávníčka věnovaným literární moderně.
Article
10
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 18, 28. 8., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 248, 23. 10., s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
12
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 8, prosinec, s. 47
Annotation: Zpráva o sjezdu mladých českých spisovatelů.
Article
13
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 293, 15. 12., příl. Víkend, s. 31
Víkend. -- 17. 12. 2012
Annotation: Poznámka k vydání českého překladu díla M. Prousta.
Article
14
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 8, 2012, č. 5/6, s. 77-80
Annotation: Článek informující o programech na podporu vydavatelské činnosti, které byly zavedeny francouzským ministerstvem zahraničních věcí v r. 1990....
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 298, 21. 12., s. 11
Annotation: Recenze všímající si předmluvy M. Rybky. Omluva J. Peňáse za chybu v textu otištěna v LN 27. 12., s. 7.
Article
17
18
19