By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 108-120
Annotation: Studie o románu J. K. Šlejhara "Cvrček mého krbu"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 62, 2018, č. 173, 7.-9. 9., příl. Ego!, roč. 4, č. 36, s. 36-37
Ego!. -- 7. 9. 2018
Annotation: Soubor referátů divadelních her.
Article
3
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 299, 28. 12., s. 12
Lidovky.cz [online]. -- 2. 1. 2019
Annotation: Článek o připravovaných inscenacích v českých a moravských divadlech.
Article
4
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 293, 15. 12., příl. Víkend, s. 31
Víkend. -- 17. 12. 2012
Annotation: Poznámka k vydání českého překladu díla M. Prousta.
Article
5
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 8, 2012, č. 5/6, s. 77-80
Annotation: Článek informující o programech na podporu vydavatelské činnosti, které byly zavedeny francouzským ministerstvem zahraničních věcí v r. 1990....
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 298, 21. 12., s. 11
Annotation: Recenze všímající si předmluvy M. Rybky. Omluva J. Peňáse za chybu v textu otištěna v LN 27. 12., s. 7.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 2, 27. 1., s. 3
Annotation: O překladu Proustova díla (první dva díly přeložil P. Voskovec).
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, 2009, č. 89, 16. 4., příl. Salon, č. 614, s. 3
Annotation: Referát o průběhu veřejné rozpravy na téma Postavení literatury dnes, ke které došlo mezi J. Trávníčkem a P. Králem (Filozofická fakulta...
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 6, 22. 3., s. 6-7
Annotation: Polemika s J. Štolbou (Host č. 2/2007) - týká se názorů J. Trávníčka (Host č. 10/2006).
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 2, 10. 2., s. 36-37
Annotation: Úvaha, polemicky obrácená vůči některým soudům J. Trávníčka.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 2, 10. 2., s. 38
Annotation: Odpověď na polemickou úvahu J. Štolby, otištěnou ve stejném čísle časopisu Host.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1995, č. 1, s. 3-9
Annotation: Přednáška z 29. 10. 1993; zkoumáno na materiálu: Proust Marcel, Hledání ztraceného času.
Article
14
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 1, zima 1956, s. 48-50
Annotation: Srovnání s románovým cyklem Hledání ztraceného času.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 7, 15. 9., s. 28-32
Annotation: Esej se věnuje prozaickému modernismu.
Article
16
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 1, 10. 6., s. 179-185
Annotation: Esej o četbě a oblíbených knihách, který byl převzat z pořadu ČRo Vltava "Knižní pól"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 185).
Article
17
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 1, 1955/1956, č. 9, 8. 5. 1956, s. 257-259
Annotation: Poznámky k referátu J. Hájka na konferenci o české próze.
Article
18
by Proust, Marcel, 1871-1922
Published Olomouc : Votobia, 1996.
Annotation: Stručný výbor myšlenek z knihy M. P. Hledání ztraceného času (překlad: Pechar Jiří).
Book
19
by Cohn, Dorrit
Published Praha : Academia, 2009.
Annotation: S autorčiným Úvodem (s. 9-13) a s kapitolami: Zaostřeno na fikci; Fikční a historické životy (Hranice a hraniční případy) /s podkapitolami:...
Book
20
online
Webarchiv
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 29, 2019, č. 59, s. [32]-51
Annotation: Studie se zabývá překladem románového cyklu "Hledání ztraceného času" M. Prousta do češtiny od překladatelů P. Voskovce a J. Pechara.
Article