By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 20, 1. 12., s. 14
Annotation: O večeru Psího vína 17. 11. v Praze.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 6, 2. 2., s. 10
Annotation: Recenze dosavadních jedenácti čísel; v rubrice Časopisy.
Article
3
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 11, 2001, č. 1, 26. 1., s. 6
Annotation: Recenze čísla 11 časopisu Weles a čísla 15 časopisu Psí víno.
Article
4
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 10, 2000, č. 12, 20. 12., s. 4
Annotation: Recenze čísla 14.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 105, 5. 5., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Recenze čísla 39.
Article
6
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 7, 2006, č. 6, červen, s. 13
Annotation: Recenze.
Article
7
online
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- R. 1997, č. 1, s. 13
Annotation: Vzpomínka, mj. na literární vzory J. K.; též o motivech vzniku časopisu.
Article
8
online
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- R. 1997, č. 1, 2.-3. s. obálky
Annotation: Úvodní poznámka náplni časopisu a jeho redaktorech.
Article
9
online
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- R. 1997, č. 2, 2. s. obálky
Annotation: Obměněná redakční poznámka z č. 1 představující časopis a jeho redaktory; mj. o zařazování překladů a slovensky psané poezie a o nové,...
Article