By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 30. 10. 2018
Annotation: Komentář k dění kolem udělení medaile V. Puškina J. Nohavicovi, kterou obdržel od V. Putina.
Article
3
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 258, 6. 11., s. 11
iDnes.cz [online]. -- 6. 11. 2018
Annotation: Komentář k ocenění J. Nohavici "Puškinovou medailí".
Article
4
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 25, 2018, č. 47, 12. 11., s. 32-[35]
Annotation: Článek komentující tvorbu písničkáře J. Nohavici v kontextu medaile, kterou obdržel od V. Putina.
Article
5
online
In: Zrcadlo : Neperiodický zpravodaj Společnosti přátel Andreje Tarkovského a duchovních hodnot [samizdat]. -- Č. 5, 1991, březen, s. 16-19
Annotation: Rozhovor nad filmem "Nostalgie", mj. o tématech duchovního života, vyhnanství, vlastenectví, kulturních rozdílů a vlivu prostředí na uměleckou...
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 107, 8. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 254, 31. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 34, 9. 2., s. 3
Annotation: Reportáž o návštěvě Puškinova úmrtního domu (muzea) v Leningradě.
Article
9
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 8, prosinec, s. 40-41
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 6 (15), 1956, č. 7, červenec, s. 94-99
Annotation: Vzpomínka na čtení Máchovy poezie (Máchův večer, březen, 1956) v Praze a večer Puškinovy poezie v Leningradu. Jejich srovnání a recenze.
Article
11
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 41, 1955, č. 7, září, s. 249
Annotation: Zpráva o čtenářské anketě Čs. rozhlasu se soustředí na oblíbené autory ze Sovětského svazu.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 240, 5. 10., s. 4
Annotation: Povídka.
Article
13
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 19, 1958, č. 1, březen, s. 69-71
Annotation: Článek je kritikou některých překladatelských a vydavatelských chyb. Autor kritizuje opětovné vydávání Puškinových pohádek v Nechvátalově...
Article
14
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 35, 1949, č. 4, červen, s. 8-12
Annotation: Krátká studie se zabývá i Poškinovými českými kontakty.
Article
15
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 35, 1949, č. 4, červen, s. 47
Annotation: Zpráva o výstavě u příležitosti 150 let narození Puškina v zrcadlovém sále Klementina. Úvodní slovo měl B. Havránek.
Article
16
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [4], 1955, č. 44, 28. 10., s. [6]
Annotation: Zpráva o nové ediční řadě a její první knize.
Article
17
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 37, 1951, č. 3, březen, s. 120-121
Annotation: Krátká studie o významu pohádek pro lid a revoluci. Zkoumá se také způsob, jakým jsou pohádkové postavy nahrazovány Stalinem, Leninem a Čapájevem....
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1954, č. 157, 8. 6., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci Divadla čs. armády.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 6, 5. 2., s. 7
Annotation: Referát o inscenaci dvou aktových her A. S. Puškina s hudbou W. A. Mozarta v Realistickém divadle Zd. Nejedlého.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 132, 5. 6., s. 2
Annotation: Článek o společných rysech básnického díla K. H. Borovského a A. Puškina.
Article