By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 5, květen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
2
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 7, září, s. 257-263
Annotation: Článek souhrnně hodnotí jak výběr literárních ukázek, tak kvalitu jejich přednesu.
Article
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 84-91
Annotation: Recenze + komentář k udělení státního vyznamenání K. Sýsovi; připojena bio-bibliografická poznámka J. Zizlera.
Article
4
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 10, prosinec, s. 361-369
Annotation: Stylistický a jazykový rozbor.
Article
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 3, 1953, č. 2, únor, s. 57-59
Annotation: Článek mj. pojednává o zapojení literárních ukázek do slohové výuky.
Article
6
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 8, říjen, s. 281-282
Annotation: Úvodník připomínající 28. říjen 1918 a vysokou úroveň literárního jazyka prvorepublikových spisovatelů.
Article
7
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 23. 11. 2017
Annotation: Referát o konferenci "Šalda MMXVII - Konference", jež se konala 9. 11. 2017 ve Venuši ve Švehlovce v Praze.
Article
8
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 7. 5. 2013
Annotation: Recenze edice tří próz M. Pujmanové.
Article
10
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 19, 2019, č. 1, s. 83-89
Annotation: Studie se zabývá využitím motivu ptáků v české literatuře 19. a 20. století.
Article
11
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 8, duben 1952, s. 245-250
Annotation: Metodický výklad učiva.
Article
13
In: Česká osvěta. -- ISSN 1803-0831. -- Roč. 41, 1948, č. 1/2/3, leden/únor/březen, s. 149-150
Annotation: Recenzní glosa.
Article
14
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 134, 8. 6., s. 3
Annotation: O zájmu v SSSR o osobnost M. Pujmanové tlumočeném v Praze na besedě čtyřnásobným laureátem Stalinovy ceny P. A. Pavlenkem.
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 239, 13. 10., s. 1
Annotation: Zpráva informuje o hostování M. Pujmanové ve Svazu sovětských spisovatelů.
Article
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 252, 28. 10., s. 2
Annotation: Zpráva informuje o udělení státních cen. Mj. V. Holanovi, M. Pujmanové a P. Jilemnickému.
Article
17
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 17, 29. 4., s. 9
Annotation: Článek o literatuře k 1. máji.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 110, 11. 5., s. 2
Annotation: Informační glosa o zájezdu českých a slovenských spisovatelů do Polska.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 24, 29. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o zahájení vydávání literárního časopisu "Doba".
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 74, 28. 3., s. 2
Annotation: Přehled nových knih s anotacemi.
Article