By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 11, 1962, č. 41, 13. 10., s. 1
Annotation: Rozhovor o perspektivách románové tvorby.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 10, 1961, č. 49, 9. 12., s. 1
Annotation: Mírová výzva ze shromáždění spisovatelů SSSR, PLR, ČSSR a NDR v Berlíně 23. 11.; podepsáni Jiří Marek aj.
Article
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 4, 1975, č. 10, prosinec, s. 43-46
Annotation: Rozhovor v rubrice Host Literárního měsíčníku.
Article
4
In: Almanach Kmene 1948. -- R. 1948, s. 361-368
Annotation: Studie o polské poválečné literatuře.
Article
5
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 2, 1955, č. 9, září, s. 423-424
Annotation: Referát o konferenci.
Article
6
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 2, 1956/1957, č. 10, červen 1957, s. 361-364
Annotation: Stať reagující na umělecké diskuse o socialistickém realismu.
Article
7
Published New York : Svědectví, 1957.
Annotation: Obsahuje: Putrament Jerzy, Politické perspektivy; Jastrun Mieczyslaw, O svobodě slova; Kisielewski Stefan, Projevy někdy ustrnou v rétorické prohlašování;...
Book