By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 26. 4. 2013
Annotation: Článek o dokumentárním filmu "Toulavé housle" věnovaném J. Haškovi.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 9, 17. 9., s. 340
Annotation: Biografické poznámky.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 232, 6. 10., příl. Scéna, s. 14
Annotation: Medailon R. Pytlíka u příležitosti devadesátých narozenin.
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 36, 27. 8., s. 23
Annotation: Článek o životě a díle J. Haška.
Article
5
6
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 31. 3. 2016
Annotation: Soubor komentářů k aktuálnímu společenskému, politickému a kulturnímu dění.
Article
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 234, 8. 10., s. 14
Annotation: Zpráva.
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 73, 27. 3., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 46, 1960, č. 6, listopad, s. 380
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 72, 26. 3., příl. City Dnes, č. 3, duben, s. 31
Annotation: Soubor glos k literárním událostem; mj. k autorskému čtení J. Hájíčka v Domě čtení (3. 4. 2013), křtu knihy R. Pytlíka (Palác knih Luxor,...
Article
11
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 17, 25. 4., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Turista Aratáš a jiné humoresky. -- s. 96
Annotation: Vydavatelská poznámka; - svazek obsahuje texty ve Spisech Jaroslava Haška dosud knižně nevydané a autorsky ověřené.
Book Chapter
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 15, 11. 4., s. 24
Annotation: Poznámka o nové knize R. Pytlíka.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 112, 15. 5., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 20, s. 4
Annotation: O dnešním čtení díla J. Haška a především o práci R. Pytlíka na tomto poli.
Article
15
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [23], 2013, č. 101, 30. 4., s. 17
Annotation: Článek o filmovém dokumentu o J. Haškovi.
Article
16
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 24, 2013, č. 3, 14.-20. 1., s. 57
Annotation: Fejeton o předpokládaných způsobech připomínání dvojitého výročí J. Haška a o neexistujícím kritickém vydání jeho nejslavnějšího díla.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 32, 11. 8., s. 764
Annotation: Stručná recenze dvou knih o Haškovi, vydaných u příležitosti konání festivalu Haškova Lipnice.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 65, 18. 3., s. 9
Annotation: Recenze, ve které autor kritizuje ediční a bibliografickou přípravu knihy a mj. připomíná historika A. Knesla, který se o Haška zajímal a také...
Article
19
In: Karlovarské rapsodie. -- s. 5
Annotation: Úvod (pravděpodobně autorův) k souboru osmi karlovarských kulturněhistorických zamyšlení a esejů, mj.: Hlubiny země (Tajné lásky dvorního...
Book Chapter
20
In: České listy. -- ISSN 1213-1784. -- Roč. 6, 2005, č. 7/8, červenec/srpen, s. 28
Annotation: Zpráva.
Article