By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 13, 1987, č. 2, s. 79-80
Annotation: Básně ze sbírek "Až dozrajeme" a "V zemi nikoho", resp. z výboru "Oféliin pohřeb" v překladu J. Štroblové.
Article
2
online
Webarchiv
In: Jazyk - Literatura - Komunikace [online]. -- ISSN 1805-689X. -- Roč. 6, 2017, č. 2, s. 52-58
Annotation: Studie se zabývá didaktickou a literární hodnotou hry jako nástroje v procesu literární (přede vším básnické) výchovy. Autorka se soustřeďuje...
Article
3
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 61, 13. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 11, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 11, 13. 3.
Annotation: Reportáž z návštěvy Závažné Poruby, kde se nachází rodný dům básníka M. Rúfuse, obsahuje též básníkův medailon; připojena jedna báseň.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 73-75
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 222, 17. 9., s. 2
Annotation: Článek o českých překladech slovenských básníků.
Article
6
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [23], 2013, č. 104, 4. 5., s. 8
Annotation: Referát o scénickém koncertu inspirovaném poezií J. Skácela a M. Rúfuse.
Article
7
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [23], 2013, č. 95, 23. 4., s. 8
Annotation: Referát o tanečně hudebním projektu (Divadlo na Orlí, premiéra 28. a 29. 4. 2013) inspirovaném verši J. Skácela a M. Rúfuse.
Article
8
Published Rutherford : London ; Cranbury : Fairleigh Dickinson University Press ; Associated University Presses, 1993.
Annotation: Antologie východoevropské poezie 80. let, mj. s oddílem The Czech Republic and Slovakia, compiled by E. J. Czerwinski and Stana Dolezal (s. 189-214,...
Book
9
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 16, 2005, č. 32, 8.-14. 8., s. 23
Annotation: O mimořádném čtenářském ohlasu poslední sbírky básníka.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 15, 2005, č. 288, 10. 12., s. 9
Annotation: Medailon k 77. výročí narození 10. 12.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 39, 27. 9., s. 1-2
Annotation: Rozhovor (původně v deníku Koridor, 6. 10. 1992); na s. 1 též otištěno odůvodnění Unie českých spisovatelů k (též otištěnému) návrhu...
Article
12
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 101, 1985, č. 4, s. 142
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1986, č. 10, 5. 3., s. 1
Annotation: Recenze; Rúfus Milan.
Article
14
In: Obrana lidu. -- ISSN 0231-6218. -- Roč. 47, 1988, č. 243, 13. 12., s. 6
Annotation: O jeho poezii.
Article
15
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 44, 1988, č. 290, 9. 12., s. 6
Annotation: K 60. narozeninám.
Article
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 44, 1988, č. 291, 9. 12., s. 5
Annotation: K 60. narozeninám.
Article
17
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 102, 1987, č. 212, 10. 9., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 100, 1985, č. 37, 13. 2., s. 5
Annotation: Recenze českého výboru.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 33, 1985, č. 2, s. 97-111
Annotation: O problematice paměti v současné literatuře a zvl. poezii; ilustrováno na tvorbě: J. T., Mihálik Vojtěch, Rúfus Milan, Janovic Vladimír ad.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 1, s. 57-63
Annotation: Přetisk příspěvku z níže zmíněné konference; podoby české a slovenské literatury v šedesátých letech 20. století s důrazem na lyrizaci...
Article