By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 4, duben, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 92, 20. 4., s. 2
Annotation: Recenze divadelní inscenace.
Article
3
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 299, 21. 12., s. 7
Annotation: Referát o premiérách v Tylově divadle a v Divadle hl. města v Karlíně.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 116, 18. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 258, 6. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 38, 18. 9., s. 4
Annotation: Medailon; s kresbou jubilujícího spisovatele (signatura kreslíře Š.. neidentifikovatelná).
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 9, 26. 2., s. 6
Annotation: Recenze beletrizovaného životopisu Jindřicha Mošny.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 52, 24. 12., s. 5
Annotation: Kritická glosa k exploataci diskuse o románu Fr. Rachlíka v Hostu do domu č. 12 akademikem Trávníčkem.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 116, 16. 5., s. 2
Annotation: Článek obsahuje krátké stati českých spisovatelů o kultuře na venkově.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 101, 26. 4., s. [1]
Annotation: Referát o dění na Sjezdu československých spisovatelů.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 33, 8. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 47, 19. 11., s. 4
Annotation: Komentář k rozhořčenému článku akademika Trávníčka Kdo za to odpovídá? (Host do domu č. 10), odsuzujícímu reedici humoristické prózy Fr....
Article
14
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [7], 1958, č. 6, 6. 2., s. [5]
Annotation: Anotace knihy.
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 9, s. 326-327
Annotation: Medailon prozaika Františka Rachlíka u příležitosti jeho 50. narozenin.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 36, 5. 9., s. 2
Annotation: Kritická glosa k obsahu zájezdového estrádního pásma Divadla ÚNV v Karlíně na téma láska, provozovaného Estrádním a koncertním jednatelstvím...
Article
17
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 8, 1952, č. 248, 19. 10., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci v Karlínském divadle s Vl. Burianem v roli Jehličky.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 303, 18. 12., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 213, 10. 9., s. 4
Annotation: Stať o tématu hornictví v české literatuře.
Article
20