By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Weitra : Bibliothek der Provinz, 2019.
Annotation: Kolektivní monografie mapuje historii dvou století česko-rakouských vztahů s ohledem na to, co oba národy spojuje i rozděluje; se seznamem vyobrazení...
Book
2
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 18. 2. 2012
Annotation: Zpráva o konání série čtení Literatour.cz s českými spisovateli v Německu, Rakousku a Švýcarsku.
Article
3
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [2], únor, s. [83]-[86]
Annotation: Medailon rakouského politika a státníka.
Article
4
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 131, 7. 6., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 10. 6. 2019
Annotation: Rozhovor s divadelním režisérem D. D. Pařízkem, který v současnosti působí v Rakousku, o jeho nastudování divadelní hry F. Grillparzera "Štěstí...
Article
5
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 7. 5. 2016
Annotation: Ukázka z knihy "Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století".
Article
6
7
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 2. 11. 2005
Annotation: Článek o překladu románu "Vybíjená" M. Viewegha do němčiny a jeho recepci v německojazyčných zemích.
Article
8
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [10], říjen, s. 1
Annotation: Zpráva o trestním stíhání P. Kozánka, u něhož při výjezdu do Rakouska byly nalezeny básně Ivy Kotrlé. Z toho důvodu byla u manželů Kotrlých...
Article
9
In: Výpravy pro starší a pokročilé. -- S. 9-11
Annotation: Předmluva ke knize cestopisných textů z Česka i dalších evropských států; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (přední záložka), přehledem...
Book Chapter
10
Published Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR : NLN, 2019.
Annotation: Kolektivní monografie zachycuje proměnlivé dějiny Československa a Rakouska, zaměřuje se na vnitřní dynamiku obou společností, vzájemné vlivy...
Book
11
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 8. 2. 2019
Annotation: Sloupek o autorských čteních a o překladatelce autorových knih do němčiny Ch. Rothmeier(ové), u níž v Rakousku autor pobývá při dokončování...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 14, 18. 1. 1946, s. 3
Annotation: Glosa o překladateli z češtiny do němčiny Juliu Maderovi, jeho činnosti za protektorátu a jeho snaze založit si nakladatelství v Rakousku.
Article
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 5, 12. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 10 (55), 1948/1949, č. 16, 23. 4. 1948, s. 170
Annotation: Zpráva informuje o překladech českých knih, které vycházejí v Rakousku.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 234, 6. 10., příl. Orientace, s. X
Annotation: Článek o autorském čtení na lodi na Neziderském jezeře v Rakousku a v rakouské osadě Fratres, kde organizují akci Kulturní most/Kulturbrücke.
Article
16
In: Ich träume von Prag. -- s. 7-22
Annotation: Předmluva editorů k antologii původních textů autorů pocházejících z Československa a žijících a tvořících v německojazyčných zemích;...
Book Chapter
17
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 10 (55), 1948/1949, č. 50, 31. 1. 1949, s. 390
Annotation: Zpráva informuje o nových vydáních české literatury v Rakousku: I. Olbracht, F. Langer, J. Fučík, E. E. Kisch, M. Majerová, J. Drda.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 194, 20. 8., s. 20
Annotation: Zpráva o udělení ceny Waldviertelské akademie za dlouhodobé zasazování se o rakousko-českou spolupráci.
Article
19
by Vomáčka, Jiří
Published Liberec : Ústí nad Labem : Technická univerzita v Liberci ; Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta pedagogická, Ústav slovansko-germánských studií, 2000.
Annotation: Monografie; s úvodem (s. 7-12) a s kapitolami: Osvícenští myslitelé v našich zemích (s. 13-36, s podkapitolami: K. H. Seibt - "magnus parens" katolického...
Book
20
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 16, 2005, č. 35, 29. 8.-4. 9., s. 6
Annotation: Reportáž účastníka rakouských oslav 200. výročí Stifterova narození.
Article