By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 28
Annotation: Esej o marxistickém filosofovi a historikovi R. Kalivodovi a jeho pojetí husitství jako raně buržoazní revoluce, které vychází z myšlenek F....
Article
2
online
Webarchiv
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 30. 1. 2016
Annotation: Vzpomínky na M. Ransdorfa na základě uvedených publikací.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 241, 17. 10., s. 2
Annotation: Článek o programu "Vzdělávacího centra a knihovny Miloslava Ransdorfa" v příštím roce.
Article
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 48-55
Annotation: Rozhovor s básnířkou, prozaičkou a klasickou filoložkou S. Fischerovou; připojena bio-bibliografická poznmámka.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 169, 24. 7., s. 3
Annotation: Zpráva popisuje aktuální činnosti kolem Knihovny a vzdělávacího centra Miroslava Ransdorfa, které povedou k jejímu otevření.
Article
6
7
In: Kurýr. -- R. 2013, č. 39, březen, s. 4-5
Annotation: Referát o slavnostním shromáždění u příležitosti 110. výročí narození J. Fučíka 22. 2. 2013 v Městské knihovně v Praze. Dále obsahuje...
Article
8
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 11, 2004, č. 52/53, 20. 12., s. 29
Annotation: O využití básnických prostředků v administrativní sféře, o básnicky aktivních politicích.
Article
9
Published Říčany : Orego, 2002.
Annotation: Sborník - slovník 125 členů Unie (/auto/medailonky, doplněné bibliografií, popř. ukázkou z díla nebo z recenzních ohlasů či vyjádřením...
Book
10
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 88, 1990, č. 3, s. 402-404
Annotation: Recenze; Ransdorf Miloslav, Kapitoly z geneze husitské ideologie, (kniha, 1986).
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 8, 23. 2., s. 1
Annotation: Komentář k faksimilovému vydání díla a jeho prezentaci na botelu Albatros 14. 12. 2007.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 18, 2008, č. 46, 23. 2., s. 8
Annotation: Recenze; s obrazovou dokumentací.
Article
13
online
In: Střední Evropa [samizdat]. -- Č. 9, 1987, listopad, s. 84-117
Annotation: Autor se vrací k probíhajícím husovským debatám a shrnuje dosavadní husovská bádání; katolické, ale i protestantské bádání se soustředí...
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 27, 1. 2., s. 3
Annotation: Rozhovor s výkonnou ředitelkou Vzdělávacího centra a knihovny Miloslava Ransdorfa.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 40, 17. 2., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 7, s. 1
Annotation: Báseň věnovaná zesnulému M. Ransdorfovi.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 145, 21. 6., s. 2
Annotation: Zpráva o návrhu uctění památky M. Ransdorfa skrze založení nadace a knihovny s jeho jménem.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 26, 31. 1., s. 1
Annotation: Článek o vzniku Vzdělávacího centra a knihovny Miloslava Ransdorfa, jejíž sídlo bude v Praze 4.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 40, 16. 2., s. 2
Annotation: Článek o zahájení provozu Vzdělávacího centra a knihovny Miloslava Ransdorfa. Autorka popisuje činnost instituce a služby, které nabídne čtenářům.
Article
19
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 100, 2015, č. 19, 3. 6., s. 4
Annotation: Glosa.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 21, 25. 1., s. 11
Annotation: Báseň napsána k výročí upálení mistra Jana Husa a k připomenutí M. Ransdorfa.
Article