By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 291, 16. 12., s. 20
Annotation: Medailon divadelního režiséra K. Kříže.
Article
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 8, 1952, č. 145, 21. 6., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci Realistického divadla s B. Křížkem (Švanda) a J. Dítětovou (Dorotka).
Article
3
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 8, 1952, č. 250, 20. 10., s. 3
Annotation: Referát o premiéře v Realistickém divadle 18. 10.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 17, 21. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 49, 27. 2., s. 3-4
Annotation: Referát o inscenaci Realistického divadla.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 31, 6. 9., s. 6
Annotation: Referát o inscenacích Tylových her Strakonický dudák v Realistickém divadle a Tvrdohlavá žena v Národním divadle.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 230, 31. 8., s. 4
Annotation: Referát o inscenacích Lucerny a Tvrdohlavé ženy v Národním divadle, Strakonického dudáka v Realistickém divadle a Našich furiantů v Divadle...
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 301, 13. 12., s. 2
Annotation: Zpráva informuje o uvedení hry A. Zápotockého v Realistickém divadle.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 306, 19. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 257, 3. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 233, 4. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 18, 23. 1., s. 7
Annotation: Referát o premiéře 19. 1., zmiňující články dramaturga S. Machonina a režiséra K. Palouše v divadelním programu.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 2, s. 67-69
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 27, 3. 7., s. 5
Annotation: Medailon divadelního režiséra, zdůrazňující jeho zásluhu ("když vyšlo slunce od východu") o vznik Realistického divadla.
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 100, 25. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 3, s. 462-463
Annotation: Autor kriticky hodnotí vybraná divadelní představení (adaptace) pražských divadel.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 2, 16. 2., s. 7
Annotation: Referát o inscenaci hry J. Klímy v Realistickém divadle.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 20, 14. 5., s. 478
Annotation: Recenze divadelního představení.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1952, č. 280, 20. 10., s. 2
Annotation: Stručný referát o premiéře hry M. Jariše v Realistickém divadle 18. 10.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1952, č. 311, 21. 11., s. 5
Annotation: Dva referáty: o inscenaci Tylovy hry v Armádním uměleckém divadle a Jarišovy v Realistickém divadle.
Article