By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 237, 11. 10., s. 26
Annotation: Vzpomínka na S. Rejthara.
Article
2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 9, 1999, č. 261, 9. 11., s. 16
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Dobří vojáci padli.... -- s. 279-280
Annotation: Doslov k autentickému příběhu pilota RAF S. Rejthara; s jeho medailonkem (s. 284), s ediční poznámkou (s. 281-283), s kalendáriem Dny, měsíce...
Book Chapter
4
Annotation: Sborník vzpomínkových textů dcer politických vězňů z padesátých let; mj. s uvedenými vzpomínkami na literárně činné rodiče, sourozence...
Book