By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 1. 4. 2017
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 16, 1988, s. [27]
Annotation: Výpisek z rozhovoru, který vedl V. Havel s J. Císařovským. Konkrétní ukázka se týká Havlovy poznámky o surrealistech a tvrdé disciplíně v...
Article
3
In: Respekt speciál. -- ISSN 2336-6001. -- Roč. 4, 2018, č. 4, 28. 11., s. 80-81
Annotation: Přetisk článku o novinářích v samizdatových periodicích (Respekt, č. 39/2009).
Article
4
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 10, říjen, s. 30
Annotation: Soubor krátkých zpráv nejen z regionální kultury, mj. o 480. repríze inscenace "Rychlé šípy" ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti či...
Article
5
In: Severomoravská pasivita [samizdat]. -- [Roč. 1], 1989, č. 9/10, [listopad], s. 26-29
Annotation: Reportáž z průběhu třídenní česko-polské konference, která se konala v roku 1989 v polské Vratislavi.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 2, 24. 1., s. 21
Annotation: Zpráva informující o zvolení O. Lipára do funkce předsedy Asociace spisovatelů, o změně sídla redakce časopisu Revolver Revue a o vyhlášení...
Article
7
In: Mašurkovské podzemné [samizdat]. -- Č. 9, 1990, s. [9]-[11]
Annotation: Výběrový soupis samizdatových novin a časopisů vycházejících v českých zemích i v exilu v porevoluční době.
Article
8
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 6, duben, s. 23-25
Annotation: Zpráva uvádějící, co nového vyšlo v samizdatu do uzávěrky tohoto čísla. Časopisy a sborníky jsou podrobně anotovány. U časopisů přibyla...
Article
9
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 2. 7. 2005
Annotation: Soupis anotací nových čísel českých literárních časopisů pro rok 2005, obsahuje anotace na Revolver Revue (č. 59), Souvislosti (č. 2), Host...
Article
10
online
In: Nový Brak [samizdat]. -- Č. 11, 1989, s. 62
Annotation: Koláž výroků a komentářů přátel z okruhu Nového Braku a skupiny BRR o nejrůznějších tématech; mj. glosa ke kritice K. Pecky adresované...
Article
11
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 1, červen, s. 20-22
Annotation: Rozhovor s maďarským překladatelem G. Vargou o jeho překladech do maďarštiny (mj. B. Hrabal, V. Havel), o rozdílech mezi československým a maďarským...
Article
12
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 14, říjen, s. 12-13
Annotation: Zpráva uvádějící, co nového vyšlo v samizdatu do uzávěrky tohoto čísla. U časopisů je podrobně uveden obsah. Vyšly časopisy: "Diskuse"...
Article
13
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 7. 10. 2005
Annotation: Soupis anotací nových čísel českých literárních časopisů pro rok 2005, obsahuje anotace na Souvislosti (č. 3), Host (č. 7), Revolver Revue...
Article
14
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 18. 2. 2005
Annotation: Soupis anotací nových čísel českých literárních časopisů pro rok 2004, obsahuje anotace na Box (č. 1), Aluze [č. 1], Analogon (č. 40), Souvislosti...
Article
15
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 12. 4. 2005
Annotation: Soupis anotací nových čísel českých literárních časopisů pro rok 2004, obsahuje anotace na Labyrint (č. 15/16), Weles (č. 20), Intelektuál...
Article
17
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 11. 2. 2015
Annotation: Krátký rozhovor s J. Topolem o založení Revolver Revue.
Article
18
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 14, červenec, s. 18-19
Annotation: Zpráva informující o novinkách v samizdatu, které vyšly do uzávěrky tohoto čísla. Časopisy jsou anotovány. Vyšla nová čísla periodik "Revolver...
Article
19
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 13. 12. 2018
Annotation: Komentář o někdejších samizdatových Lidových novinách z konce 80. let a LN dnes, kdy patří A. Babišovi, a o tom, do jakých periodik dnes přispívají...
Article
20
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 27. 6. 2006
Annotation: Soupis anotací nových čísel českých literárních časopisů, obsahuje anotace na Host (č. 5), Revolver Revue (č. 63).
Article