By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2013, č. 5, 27. 2., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 284, 6. 12., s. 15
Annotation: Zpráva s výčtem dalších oceněných.
Article
4
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 36, prosinec, s. 17-18
Annotation: Gratulace k různým oceněním.
Article
5
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 36, prosinec, s. 30-31
Annotation: Zpráva a laudatio.
Article
6
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 32, prosinec, s. 40-41
Annotation: O historii Cen Egona Erwina Kische, o oceněních za rok 2003. K nepodepsanému úvodnímu textu je připojen text O. Šuléře.
Article
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 105, 5. 5., příl. Salon, č. 416, s. 15
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 7, 2003, č. 28, prosinec, s. 46-48
Annotation: Zpráva o ceně a laudatio.
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 10, 2000, č. 139, 15. 6., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2000, č. 14, 7. 7., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 123, 28. 5., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 21, 23. 5., s. 2
Annotation: O svědectví profesora chemie L. Vaňka k atentátu na Heydricha a Ivanovově Memorandu pro budoucí generace (Kmen, příl. Tvorby); na okraj nového...
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 152, 30. 6., s. 5
Annotation: Reportáž z udělování ceny E. E. Kische; hl. ceny získali K. Richter a J. Leikert.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 191, 17. 8., s. 20
Annotation: Recenze sborníku prací autorů literatury faktu.
Article
15
In: Lásky českých královen. -- s. 3
Annotation: Předmluva k historickému románu o Elišce Rejčce; s medailonkem autora (s. 222).
Book Chapter
16
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 6, 2002, č. 24, prosinec, s. 40
Annotation: Nepodepsaná zpráva.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 19, 15. 11., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 228, 28. 9., s. 6
Annotation: Zpráva o udělení Ceny Egona Erwina Kische za rok 1993; obdrželi ji: J. Tomeček, Ivanov Miroslav, Dvořák Pavel, Filan Boris, Kaplan Karel, Richter...
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 230, 30. 9., s. 11
Annotation: Cena Egona Erwina Kische; zpráva o jejím udělení autorům literatury faktu: Tomeček Jaromír, Ivanov Miroslav, Dvořák Pavel, Kaplan Karel, Richter...
Article
20
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1994, č. 19, 20. 9., s. 6
Annotation: Recenze.
Article