By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 10, prosinec, s. 14-17
Annotation: Studie se zabývá problematikou recepce Rukopisů mezi českými Němci a jejich reprezentací v německojazyčné vědě a umění. Rovněž ukazuje,...
Article
2
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 5. 4. 2017
Annotation: Recenze.
Article
4
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 10, 2018, n. 2, s. 122-123
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [8], říjen, s. [8]-[35] [1]-28
Annotation: Studie na téma česko-německých vztahů v evropských dějinách. Úvodní a závěrečná část obsáhlejšího textu.
Article
6
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 81-99
Annotation: Studie o vztahu S. Zweiga k Praze, především jsou zmíněny jeho pražské kontakty, jako byli R. M. Rilke, P. Leppin, G. Meyrink, O. Wiener, M. Brod;...
Article
7
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 48-55
Annotation: Rozhovor s básnířkou, prozaičkou a klasickou filoložkou S. Fischerovou; připojena bio-bibliografická poznmámka.
Article
8
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 3-940098-16-7. -- Jg. 31, 2017, S. 170-175
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 3/4, 27. 3. 2019, s. 145-148
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 148).
Article
11
by Surowska, Barbara L., 1939-
Published Warszawa : [Uniwersytet Warszawski], 2017.
Annotation: Sborník studií věnovaných německy píšícím spisovatelům; s bibliografickými odkazy a poznámkami uvedenými pod čarou v rámci každé jednotlivé...
Book
12
online
In: Čítárny [online]. -- 15. 2. 2012
Annotation: Zpráva; připojena bio-bibliografická poznámka a báseň v německém i českém překladu.
Article
13
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 24. 10. 2018
Annotation: Rozhovor s překladatelkou z němčiny V. Koubovou, mj. o překládání děl F. Nietzscheho; připojena biografická poznámka.
Article
14
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 13. 4. 2016
Annotation: Otázka pro překladatele z němčiny J. Zelenku, jež se týká překládání poezie J. W. Goetha, A. J. Kernera, F. Rückerta, H. Hofmannsthala, R....
Article
15
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 2, 15. 10., s. 149-153
Annotation: Esej o četbě a oblíbených knihách, který byl převzat z pořadu ČRo Vltava "Knižní pól". V souvislosti s básnickou sbírkou I. M. Jirouse "Ubíječ...
Article
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 6, 11. 3., s. 7
Annotation: Sloupek o knize esejí M. Topinky "Hadí kámen".
Article
17
18
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 13. 4. 2018
Annotation: Ukázka z monografie, věnovaná literárním inspiracím z oblasti slovinského Krasu, zejm. inspiraci freskou tance smrti z kostela v Hrastovlje (K....
Article
19
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 20, 2013, č. 1/2, s. 215-218
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 36, 5. 9., s. 19
Annotation: Soubor recenzních poznámek, mj. o novém českém překladu Rilkových sonetů od Aleše Misaře.
Article