By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 13, 2010, č. 2, 15. 10., s. 166-167
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Kalmanach. -- ISBN 80-902901-8-3. -- R. 2003, s. 44-51
Annotation: Návrh na encyklopedické heslo, s oddíly: Železnobrodská pašijová hra (s. 44-47), Poznámky k neuwaldské pašijové hře (s. 47-51, s ukázkami);...
Article
4
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 3, 1990, s. 133-135
Annotation: Jubilejní medailón k 26. 11. 1990.
Article
5
In: Slezský sborník. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 90, 1992, č. 3/4, 10. 12., s. 296-297
Annotation: Přehled obsahu; mj o studii: Jirásko František Josef Mirovít Král a jeho místo ve východočeském národním obrození zabývající se odkazem...
Article
6
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 1, 1990, č. 2, červen, s. 110-111
Annotation: Poznámka k divadelní hře F. Vodseďálka "Mojžíš" otištěné na s. 73-109.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 5, listopad, s. 694-697
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 246, 22. 10., s. 18
Annotation: Zpráva o úmrtí divadelníka, jenž byl též dramatikem.
Article
9
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2008, č. 27, s. 24
Annotation: Nekrolog.
Article
10
In: Kalmanach. -- ISBN 978-80-254-0717-2. -- R. 2007/2008, s. 22-29
Annotation: Rozhovor; připojen text V. Rona Vrchlabské pašije (s. 29-31) a nekrolog J. Janáčka (s. 31).
Article
12
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 46, 2009, č. 6, listopad/prosinec, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 21, 2010, č. 13, 23.-29. 3., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
14
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 6, 2010, č. 9, 28. 4., s. 31
Annotation: Recenze v rubrice Artefakty.
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 31, 1975, č. 91, 18. 3., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
16
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 31, 1975, č. 91, 18. 4., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 55, 1975, č. 111, 14. 5., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
18
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 31, 1975, č. 119, 23. 5., s. 6
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
19
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 31, 1975, č. 122, 27. 5., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
20
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 31, 1975, č. 136, 12. 6., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci.
Article