By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 279, 30. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 46, s. 2
Annotation: Recenze na knihu zabývající se překlady Vančurova Rozmarného léta, kterou vydal Spolek Vladislava Vančury v Háji ve Slezsku.
Article
2
In: Rozmarné léto v uměleckých překladech. -- S. 1-2
Annotation: Předmluva k souboru ukázek z překladů Vančurova Rozmarného léta do uvedených jazyků.
Book Chapter