By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 178, 3. 8., s. 14
Annotation: Medailonek spisovatele a novináře L. Vaculíka.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 222, 24. 9., s. 11
Annotation: Článek osvětluje důvody, proč 18. 9. 1919 vyšly dvoje noviny mající skoro stejný název: Staré Právo lidu a Právo lidu.
Article
3
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [9], listopad, s. [92]-[93] [1]-2
Annotation: Glosa k tiskové zprávě o teroristickém útoku v Českých Budějovicích, v níž byly podstatné údaje zamlčeny.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 504-526
Annotation: Studie je věnována Pištorově říkance "Lapkové" (Mateřídouška, říjen 1969), která byla v "Rudém právu" označena jako antisovětská propaganda,...
Article
5
In: Kurýr. -- R. 2017, č. 48/49, prosinec, s. 10-11
Annotation: Připomenutí dvojitého výročí F. X. Šaldy; s citací protikladného hodnocení jeho osobnosti u J. Fučíka (Rudé právo, 1937) a F. Peroutky (Přítomnost,...
Article
6
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [3], březen, s. 144-151
Annotation: Recenze a komentáře k nedávno vydaným knižním titulům a časopiseckým článkům.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 14, 25. 3., s. 11
Annotation: Článek o pořadu ČRo Plus "Portréty", který bude 4. 4. 2019 věnován spisovateli K. Konrádovi.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 89, 15. 4., s. 20
Annotation: Medailon komunistického politika, novináře, literárního a divadelního kritika a protinacistického odbojáře J. Fučíka.
Article
9
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 31, 22. 7., s. 11
Annotation: Článek o rozhlasovém dokumentu J. Sedmidubského "Novináři od jara do zimy" o novinářské činnosti J. Sekery a E. Kristeové v letech 1968-1969,...
Article
10
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 216, 17. 9., s. 3
Haló noviny [online]. -- 17. 9. 2019
Annotation: Rozhovor mj. o akci "Den tisku s Haló novinami", která se uskuteční 21. 9. v budově sídla ÚV KSČM.
Article
11
online
In: Nový Brak [samizdat]. -- Č. 10, 1987, s. 6
Annotation: Dopis Rudého Práva E. Bondymu (zde pod občanským jménem Z. Fišer) ohledně jeho stížnosti na nedostatek 10° piva na Malé Straně.
Article
12
online
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 18, 1988, září, s. 40-42
Annotation: Otevřený dopis J. Mieleckému, v kterém se autoři pozastavují nad konzervativním výkladem reformních událostí pražského jara mezi vládními...
Article
13
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 3, 1985, s. [1]
Annotation: Článek o werichovské publicistice komunistických novinářů, kteří se při různých příležitostech (např. výročí narození) ve veřejném...
Article
14
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 23, 1986, s. [1]
Annotation: Článek o básni I. Skály, v níž se básník vyznává z obdivu k základní stalinistické příručce "Dějiny VKS(b)", která už se ovšem dlouho...
Article
15
online
Webarchiv
In: Stres [samizdat]. -- Roč. [1], 1989, č. 1, s. 35
Annotation: Zamyšlení nad vyjádřením českého herce J. Vinkláře k přebírání sovětských vzorů do české kultury, jež dokladoval filmem "Pokání" a...
Article
16
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 7, duben, s. 19-20
Annotation: Fejeton tematizující kulturní a politickou úroveň oficiálního tisku (Rudé právo, Tvorba a Kmen) v konfrontaci s realitou života; s datací březen...
Article
17
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 46, 1987, s. [1]
Annotation: Glosa k vydání prvního dílu "Lexikonu české literatury", nad jehož nedostatky se v dobovém tisku pozastavovala i redakce Rudého práva; autor...
Article
18
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 27. 2. 2017
Annotation: Recenze a článek o E. Bondym a jeho působení ve veřejném životě na samém počátku 90. let. A. Drda se zaměřuje především na Bondyho rozhovor...
Article
19
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [6], 1983, č. [4], duben, s. 10-12
Annotation: Dopis reagující na, podle pisatele, nepravdivý článek o rockové hudbě a jejích interpretech. Chadima vysvětluje původ a vznik rocku, odmítá...
Article
20
In: Moravská čítanka [samizdat]. -- R. 1981, s. 76-86
Annotation: Esej o tvorbě C. Miłosze v souvislosti s udělením Nobelovy ceny za literaturu a dezinterpretací Miłoszova díla v dobovém tisku (Rudé Právo a...
Article