By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 261, 11. 11., s. 6, příl. Naše pravda, č. 43, s. IV
Annotation: Medailon A. Vaška obsahuje ukázku z knihy "Z kroniky rodu Bezručova"; připojena báseň P. Bezruče.
Article
2
3
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 10, prosinec, s. 21-24
Annotation: Rozhovor s literárním a kulturním historikem M. Putnou, který zasazuje Rukopisy do širšího kontextu literárních mystifikací od antiky po národní...
Article
4
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 10, prosinec, s. 10-13
Annotation: Studie se zabývá recepcí Rukopisů během 19. století a jejich vlivem na rozvoj české literatury a šířeji i jejich vlivem na českou historickou...
Article
5
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 10, prosinec, s. 14-17
Annotation: Studie se zabývá problematikou recepce Rukopisů mezi českými Němci a jejich reprezentací v německojazyčné vědě a umění. Rovněž ukazuje,...
Article
6
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 17, 2018, č. 39, 20. 9., s. 16-[22]
Annotation: Článek tematizující historický vývoj českého vlastenectví.
Article
7
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 10, 5. 10.
Annotation: Recenze.
Article
8
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 2. 6. 2017
Annotation: Článek o historii a současnosti debaty o pravosti Rukopisů královédvorského a zelenohorského.
Article
9
In: Zbyhoň!. -- S. 10-17
Annotation: Komentář k inscenaci "Zbyhoně" se věnuje Rukopisům královéhradeckému a zelenohorskému; s dalšími uvedenými texty (statí o významu Rukopisů...
Book Chapter
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 81, 5. 4., příl. Víkend, s. 16-18
Annotation: Článek o životě a díle M. Ivanova, zmíněny jsou mj. náměty jeho děl, jako byly Rukopisy či K. H. Mácha.
Article
11
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 15. 12. 2008
Annotation: Medailon klasického filologa a obhájce pravosti Rukopisů J. Enderse u příležitosti uplynutí čtyř let od jeho smrti.
Article
12
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 7, 1982, č. 8, duben, s. 498-503
Annotation: Upravená původní studie J. Špéta o počátcích Ottova slovníku naučného, zejména pak o roli T. G. Masaryka, který stál u jeho zrodu, a bojích...
Article
14
15
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 7. 6. 2015
Annotation: Ukázka z knihy "Německá píseň o české Libuši : obraz českého dávnověku v české a německé literatuře 19. století".
Article
16
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 10, 2.-8. 3., s. 3
Annotation: Autor ve svém úvodníku připomíná osobnost T. G. Masaryka v souvislosti s jeho vystoupeními v rámci sporů o rukopisy proti pravosti Rukopisu královédvorského...
Article
17
online
In: Masarykův lid. -- Roč. 23, 2017, č. 4, prosinec, s. 14-15
Annotation: Vzpomínka na zkoumání Rukopisu královéhradeckého a zelenohorského a peripetie s tím spojené.
Article
18
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 2, 2020, č. 6, 9. 1., s. 14-15
denikn.cz [online]. -- 9. 1. 2020
Annotation: Článek o novém výzkumu Rukopisů zelenohorského a královédvorského a jejich vlivu v rámci utváření české kultury.
Article
19
by Volný, Zdeněk, 1946-
Published Praha : Via Facti, 2019.
Annotation: 15. díl knižní série o české historii se věnuje "rozkvětu české literatury" mezi lety 1815-1918, mj. též dění kolem Rukopisů, literárním...
Book
20
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 10, prosinec, s. 18-20
Annotation: Studie se zabývá tím, jak údajný hudební nástroj "varyto", objevující se v Rukopisu královéhradeckém, inspiroval českou hudební kulturu 19....
Article