By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Tichanov, Galin, 1964-
Published Stanford : Stanford University Press, 2019.
Annotation: Monografie mapuje dějiny literární teorie se zaměřením na její formativní meziválečnou dekádu v Rusku; s poznámkami (s. 187-216); s bibliografií...
Book
2
by Dynda, Jiří, 1988-
Published Dolní Břežany : Scriptorium, 2019.
Annotation: Monografie se zabývá stopami pohanství ve staroruské homiletice a představuje také antologii deseti homiletických textů poprvé publikovaných...
Book
3
by Žantovský, Petr, 1962-
Published Vendryně : Beskydy, 2018.
Annotation: Monografie se zabývá proměnami českých médií ve 21. století a jejich vztahu k objektivitě, dezinformacím a informační válce; autor se zvláště...
Book
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 290, 14. 12., s. 9
Annotation: Rozhovor se spisovatelem J. Topolem o výboru z jeho publicistiky "Výstup Jižní věží".
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 218, 19. 9., s. 18
Annotation: Medailonek J. Haška.
Article
6
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 7, 13. 2., s. 4-5
Annotation: Medailon J. Haška.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 278, 30. 11., příl. Pátek, č. 48, s. 22-26
Annotation: Rozhovor s bohemistkou, germanistkou a literární teoretičkou I. Píšovou o její knize "Transsibiřská odysea".
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 284, 7. 12., příl. Víkend, s. 30
Annotation: Recenze na knihy "Ruka noci podaná" V. Cílka a F. Šmikmátora, "Špion, který přišel pozdě" T. B. Englunda a "Tajná dohoda" L. Hardinga.
Article
9
In: Fragment K. -- Roč. 4, 1990, č. 1, s. 6-9
Annotation: Vzpomínka na setkání s J. Zahradníčkem v olomoucké věznici, na návštěvu věznice ministrem A. Čepičkou, jemuž při nástupu Zahradníček...
Article
10
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [6], červen, s. 70-76
Annotation: Úvaha o moderních dějinách Evropy reflektovaných v literatuře.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 198, 27. 8., s. 7
Annotation: Článek o působení J. Haška coby komisaře v Rudé armádě za první světové války a o hlasu jeho osobnosti a díla v Rusku (do)dnes.
Article
12
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 10 (29), 2018, č. 6, s. 51-64
Annotation: Studie věnovaná obrazu Ruska a Ukrajiny v první polovině 20. století, zmíněn mj. román R. Medka "Ostrov v bouři".
Article
13
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 7, duben, s. 16
Annotation: Zpráva informující o vyhlášení jednorázové ceny V. Solovjeva u příležitosti milénia přijetí křesťanství na Rusi. Účastníci soutěže...
Article
14
Published Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2019.
Annotation: Druhý svazek slovníku disidentů (pro české osobnosti viz první díl); se samostatným kontextualizačním úvodem pro každou zemi či oblast (viz...
Book
15
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 79, 2018, č. 4, listopad, s. 263-292
Annotation: Studie o životě a vědecké činnosti lingvisty F. Trávníčka. Autorka se soustřeďuje na postavení badatele v kontextu historických a politických...
Article
16
In: Nastává ráj pekla. -- S. 5-6
Annotation: Předmluva k cestopisné mysticko-úvahové próze; s uvedeným doslovem a bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (4. s. obálky, s jeho fot.).
Book Chapter
17
In: Marxismus a skok do království svobody : dějiny komunistické utopie. -- ISBN 978-80-257-3065-2. -- S. 9-14
Annotation: Autor v předmluvě osvětluje motivy, které ho vedly k napsání práce a věnuje se svým filozofickým inspiračním zdrojům, mezi nimiž jmenuje...
Book Chapter
18
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 10. 1. 2019
Annotation: Nekrolog rusisty a komparatisty V. Svatoně. K nekrologu jsou připojeny úryvky z dopisů V. Svatoně z let 2015-2018.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 194, 21. 8., s. 10
Annotation: Esej k výročí vstupu sovětských vojsk do Československa. Mj. zmíněni J. Kollár a K. Havlíček.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 1, 2. 1., s. 10-11; č. 2, 9. 1., s. 34-35; č. 3, 16. 1., s. 59
Annotation: Stať o pobytu a činnosti Jaroslava Haška v Rusku.
Article