By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 5, leden, s. 576-577
Annotation: Recenze divadelního představení "Dafnis a Chloé".
Article
3
by Putna, Martin C., 1968-
Published Praha : Torst, 2017.
Annotation: Monografie artikuluje proměny definice katolické a české katolické literatury ve světle nových dějinných výzev v době nástupu komunismu k moci...
Book
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 2. 1., příl. Magazín MF Dnes, roč. 5, č. 1, s. 28, 30
Annotation: Rozhovor se spisovatelem a muzikantem; mj. o humoru.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 44, 21. 2., s. 18
Annotation: O uvedení Vyskočilova textu Křtiny v Hbřbvích aneb Blbá hra a o vydání knihy s tímto a s dalšími texty.
Article
6
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996/1997, č. 6, 20. 2. 1997, s. 325-326
Annotation: Recenze antologie pěti oceněných prací z literární soutěže, mj. fejetonech J. Oliče O myších lidech a úchyláctví a P. Ruta Mocný dojem.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 29, 10. 7., s. 9
Annotation: Článek o rozhlasovém cyklu Setkání u kulatého stolku a jeho pravidelných účastnících.
Article
8
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 99, 2012, č. 4, s. 463-477
Annotation: Studie zabývající se reprodukcemi pohádkových látek v současné české literatuře, které jsou spojovány s literárním útvarem apokryfu. Studie...
Article
9
In: Báseň mého srdce. -- s. 211-231
Annotation: Doslov - studie, s kapitolami: Nechci být kůlem vyhlášek, Dnes básník ani neví, proč tu je, Náš všední den je pevnina, Ale báseň je dar,...
Book Chapter
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 28, 2. 2., příl. Salon, č. 454, s. 2
Annotation: Poznámky k vydání.
Article
11
In: Příběh a Shakespeare. -- s. 174-181
Annotation: Bibliografický přehled (k 37 esejům sledujícím "příběh" v Shakespearových hrách), s oddíly: Souborná vydání dramat Williama Shakespeara v...
Book Chapter
12
In: Pan Když a slečna Kdyby. -- s. 385-387
Annotation: Autorovy poznámky k souboru esejů (s informacemi o jejich časopiseckém, popř.. rozhlasovém zveřejnění), uspořádaných do oddílů: Příběh...
Book Chapter
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 5, 30. 1., s. 16
Annotation: Soubor kratších recenzí.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 4, 23. 2., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 11, 2005/2006, č. 3, únor 2006, s. 34-35
Annotation: Referát o výstavě.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 49, 3. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 6, 24. 3., s. 20
Annotation: Recenze hodnotící komentář P. Ruta.
Article
18
In: Strašlivé Čechy, děsná Morava. -- s. 231-235
Annotation: Autorova poznámka ke knize čerpající ze sbírek českých a moravských pověstí (viz Bibliografie, s. 231-235).
Book Chapter
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 46, 24. 2., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 14, 2004, č. 13, 22.-28. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article