By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1997, č. 8, [červen], s. 212-213
Annotation: Polemika s recenzí P. D.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 36, 4. 9., s. 5
Annotation: Recenze; dále recenzován výbor ze statí: Slavík Ivan, Tváře za zrcadlem, Praha, Vyšehrad 1996.
Article
3
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 7, 1996, č. 41, 7.-13. 10., s. 18
Annotation: Recenze; dále recenzována kniha: Rut Přemysl, Ptáček (n)eseje zpívá vesele, Brno, Petrov 1996.
Article
4
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 6, 1996, č. 12, 17. 12., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1996, č. 6, prosinec, s. 41-45
Annotation: Recenze.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 11, 13. 3., s. 12
Annotation: Kritika dvou svazků čtení pro ženy z nakladatelství Harlequin, edice Temptation; úryvek z autorovy knihy Ptáček eseje zpívá vesele.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 28, 10. 7., s. 16
Annotation: Jedna ze souboru recenzních glos; dále mj. o: Červenka Miroslav, Obléhání zevnitř, Torst 1996; Rut Přemysl, Ptáček (n)eseje zpívá vesele, Petrov...
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 185, 9. 8., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 30, 14. 8., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 18, 30. 10., s. 3; č. 19, 13. 11., s. 3; č. 21, 11. 12., s. 3
Annotation: Úvaha nad knihou P. Ruta, o jejím navazování na Marsyas K. Čapka, též o kritických reakcích Petra Dudka a Veroniky Mistrové (Kritická příloha...
Article